Tåstrupvej får nyt midterareal af brosten, og der etableres svingbaner ved Ejegårds Allé og Litorinavej.

Byrådet har nu vedtaget ombygning af de to kryds på Tåstrupvej, som er de sidste to indsatsområder på strækningen i forhold trafikplan 2016 -2018. De to kryds er udpeget som indsatsområder i forhold til både tilgængelighed og hastigheder.

I de to kryds udvides vejarealet, og der etableres et midterareal og midtehelle for at give plads til et 3. spor til de svingende bilister.

Der skal også etableres en midtervulst i 2 rækker brosten på hele strækningen fra Toftestien til Solrød Byvej – det vil sige en videreførelse af den allerede udførte midtervulst på den sydlige del af Tåstrupvej. Endvidere udskiftes de sunkne gamle betonkantsten med granitkantsten som en del af forskønnelsen af Tåstrupvej.

Trafikken opretholdes gennem de to kryds under hele projektets udførelse, men køresporene bliver dog indsnævret, og hastigheden bliver nedsat ved arbejdsarealerne.

Adgangen til 7-Eleven/SHELL vil i uge 23 og 24 kun kunne ske via Litorinavej, når overkørslen fra Tåstrupvej skal renoveres.

Det samlede projekt er planlagt til udførelse i perioden juni til slut august, og administrationen skal på forhånd beklage de trængselsgener, som udførelsen kan forventes at medføre.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.