Idrætstilbuddet Jump4fun har lige taget hul på tredje sæson i Solrød Kommune og fortsætter med at motivere børn til mere bevægelse samtidig med, at det skaber øget selvværd.

“Jeg kan mærke, jeg er blevet mere glad for mig selv.”

Det fortæller en 11-årig dreng fra Solrød om idrætstilbuddet Jump4fun, som han var en del af sidste sæson.

Tilbuddet er målrettet overvægtige og sårbare børn, og i Solrød Kommune har mere end 30 børn i den seneste sæson af Jump4fun været i gang, og tilbuddet fortsætter denne sæson.

Og det er ikke kun den 11-årige solrøddreng, som har fået mere selvværd og mod på livet. En rundspørge blandt 95 Jump4fun børn og deres forældre fra fire kommuner peger på, at Jump4fun gør en forskel for mange børn og deres familier. Flere børn oplever øget selvværd, større styrke, bedre kondition og mere lyst til at bevæge sig. Nogle børn har også oplevet vægttab, der også er med til at skabe en øget motivation for at bevæge sig. Fællesskabet, nye venner, opbakningen, og dét at træningen er sjov og legende uden konkurrence som det bærende element, betyder meget for børnene. En solrødpige på 10 år fortæller således:

“Jeg kan løbe længere uden at stoppe og jeg er blevet bedre til at koncentrere mig på min løbesti.”

Glæde hos forældrene

Også forældrene kan mærke en forskel på deres børn. De fortæller, at børnene er blevet mere motiveret for bevægelse, spiser sundere og får mere selvværd og selvtillid. Forældrene sætter stor pris på, at der er plads til forskelligheder, til leg og til at være nybegynder, og de er glade for tilbuddet om workshops og madskoler, hvor de får nye ideer til sundere mad i hverdagen.

“Generelt er det fedt at se børnene får rørt sig lidt, og det gode er jo, at det har flere funktioner. Det får børnene til at blive mere udadvendte og få nogle flere venner,” siger en far til et af solrødbørnene.

Hans udsagn bakkes op af en mor til et 10-årigt solrødbarn:

“Vi håber at konceptet får lov til at bestå, det har hjulpet os og vores datter meget. Det er godt, at det ikke kun er én aldersgruppe, så kan de lære lidt af hinanden på kryds og tværs.”

Om Jump4fun

Jump4fun er et specialtilrettelagt bevægelsestilbud, som arbejder med at gøre fysisk aktivitet til en naturlig og sjov del af børnenes hverdag. Der arbejdes med at udvikle børnenes bevægelsesglæde, motorik og selvværd. Et vigtigt element i Jump4fun er også på sigt, at give børnene mod på at prøve kræfter med de ordinære hold i idrætsforeningerne i kommunen.

Konceptet er et partnerskab mellem DGI, Julemærkefonden og hospitaler på Sjælland og 13 kommuner på Sjælland, udbyder konceptet.

I Solrød Kommune understøttes Jump4fun økonomisk af Solrød Kommune og Folkeoplysningsudvalget, og tilbuddet er forankret i udvalgte lokale idrætsforeninger. På den måde er man i samme miljø som kammeraterne og bliver en del af det lokale idrætsliv og arrangementer i foreningerne. Tilbuddet er også etableret i tæt samarbejde med Sundhedsplejen i Solrød, som henviser børn til tilbuddet som et led i deres indsats rettet mod børn med overvægt.

I Solrød Kommune kan du træne med på Jump4fun her:

Onsdage kl. 17-18 i på Solrød Gl. Skole, Solrød Gymnastikforening.
Torsdage kl. 20-21 i Solrød Svømmehal, Solrød Svømmeklub.
Fredage kl. 16-17 i Havdrup Idrætscenter, Havdrup Gymnastik Forening.
Fredage kl. 19-20 i Solrød Svømmehal, Solrød Svømmeklub.

Læs mere her: www.dgi.dk/jump4fun  eller kontakt Jump4fun-projektleder i DGI, Marianne Høyer, tlf. 2280 6778 for flere oplysninger eller tilmelding.

Yderligere oplysninger:

Kilde: Solrød Kommune

 

 

 

Deltag i debatten
Del.