Kultur- og Idrætsudvalget afholder igen stor Sankt Hans Fest ved Nordstranden på Køge Marina, lørdag den 23. Juni fra kl. 19 til 23. Med båltale af bormester Marie Stærke.

Traditionen tro afholdes Sankt Hans aften på Køge Marina. Det sker med kæmpe bål, midsommersang, båltale, levende musik og medrivende feststemning. Arrangementet afvikles på det nordlige område for enden af den store parkeringsplads. Og går det som det plejer dukker omkring 2.500 mennesker op til den hyggelige sammenkomst.

Musik og båltale

Sankt Hans aften begynder ved 19-tiden, hvor boderne åbnes. Det er Lions Club, der sørger for både vådt og tørt. ”Good Times Band”, et populært lokalt orkester, spiller op kort efter kl. 19 og sikrer den musikalske baggrund for en forhåbentlig lun og tør bålaften.

Kl. ca. 21.30 holder borgmester Marie Stærke årets båltale. Hvad borgmesteren har på hjerte kan ikke afsløres. Men mon ikke heksen, der i år er i særlig speciel udgave og  fremstillet af Lions’ driftige kvinder, får sig et par velvalgte ’Køge-ord’ med på vejen til Bloksbjerg?

Midsommersang og Sankt Hans bål

Midsommervisen skal selvfølgelig afsynges – på Shubiduas melodi. Teksten uddeles til alle.

Efter båltalen tændes det store bål kl. ca. 21.45 af brandkyndige folk fra Beredskabet i Køge. Bålet, der består af flere vognlæs grene og kvas fra kommunen, bliver rejst af ETK i Køge.

Mange mennesker

Kultur- og Idrætsudvalget  byder velkommen og håber på, at rigtig mange mennesker kigger forbi i det forhåbentlig fortsatte gode vejr. Samtidig er det også en mulighed for at tage den flotte Nordstrand i øjesyn. Og de imponerende moleanlæg, bassiner og bådebroer, der er anlagt i tilslutning til Køge Marina. Der vil være mulighed for at købe frisktappet fadøl fra Braunstein og sodavand, ligesom der kan købes både grillpølser og friskbagte pandekager.

Kilde: LIONS KØGE

Deltag i debatten
Del.