Patienterne kan se frem til endnu højere kvalitet i behandlingen på landets sygehuse, siger en glad regionsrådsformand Jens Stenbæk, efter sundhedsministeren i forgårs gav grønt lys til et nyt speciale i akutmedicin.

Beslutningen om at oprette et speciale i akutmedicin vækker stor begejstring i Region Sjælland, der i en årrække har efterlyst et akutmedicinsk speciale og indtil nu har gået enegang med at uddanne speciallæger i akutmedicin gennem et samarbejde med Region Skåne.

– Vi er meget glade for det nye speciale. I Region Sjælland er vi i front på området, da vi allerede er i gang med at uddanne speciallæger i akutmedicin i form af samarbejdet med Skåne. Vi ser frem til at kunne bemande vores akutsygehuse med specialiserede akutlæger til gavn for patienterne i form af endnu højere kvalitet, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Jens Stenbæk oplyser desuden, at han allerede har talt med ministeren og tilbudt at præsentere ministeren for det forarbejde, som Region Sjælland har lavet sammen med Region Skåne.

– Vi håber, at det forarbejde, vi har lavet, kan være med til at definere indholdet af den kommende uddannelse i Danmark, så vi kan komme hurtigt i gang, siger Jens Stenbæk.

Godt for de multisyge

Specialet i akutmedicin er især godt for de mange og multisyge patienter, som er patienter med to eller flere sygdomme. Fordelen er, at speciallæger i akutmedicin er generalister, som har en bred viden og ud fra en generel vurdering kan inddrage specialviden, når det er nødvendigt.

– Uddannelsen er et brud med tankegangen om, at lægerne specialiserer sig inden for ét område. Det ser jeg gerne mere af fremover, så vi skaber bedre sammenhæng for patienterne, og nu har ministeren vist, at hun har modet til at betræde stien hen mod flere generalister, siger Jens Stenbæk.

Lægerne bliver eksperter i at håndtere patienter med flere forskellige sygdomme, når patienterne bliver indlagt akut. Derudover er speciallæger i akutmedicin særligt trænet i at håndtere patienter, som ankommer til sygehuset uden en entydig diagnose.

Akutlægen bringer alle kompetencer i spil

Akutlægen bliver den første læge, som patienterne møder, når de akut kommer ind på sygehuset. Akutlægen vil afhængig af patientens tilstand kunne bringe alle specialer på sygehuset i spil, eller selv færdigbehandle patienten når dette er muligt.

– Region Sjælland har i mange år været bevidste om, at akutområdet er nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen, og vi har derfor selvstændige akutafdelinger på alle fire akutsygehuse. Det kommende speciale i akutmedicin er derfor frugten af mange års målrettet arbejde for at styrke akutområdet i Region Sjælland, siger Jens Stenbæk.

De mange års arbejde ses også i regionens samarbejde med et sygehus i Boston, som er tilknyttet Harvard Medical School, der har været med til at styrke kompetencerne på akutafdelingerne.

Kilde: Region Sjælland

Deltag i debatten
Del.