Det er mig en kæmpe glæde at have bidraget til at hjælpe de forældre, som desværre oplever, at deres barn dør.

Budgettet for Region Sjælland for 2019 er netop vedtaget af alle partier på nær Enhedslisten. Med budgettet er det vedtaget at styrke sorgberedskabet herunder sorgbearbejdelse ved spædbarnsdød.

Hvert år mister et antal forældre et spædbarn i relation til fødslen eller månederne efter. Andre oplever at miste et foster spontant sent i graviditeten eller efter en provokeret fødsel på grund af alvorlig sygdom eller handicap uforeneligt med liv. For langt de fleste er det, at miste et spædbarn eller et foster sent i graviditeten en så traumatisk oplevelse, at det kræver en særlig støtte og omsorg for at komme hensigtsmæssigt igennem sorgbearbejdelsen.

I dag har fødeafdelingerne i Region Sjælland forskellige modeller for at imødekomme forældre som har mistet et barn, men med budgettets vedtagelse er det nu besluttet, at indsatsen skal ensrettes og forbedres.

Ud af et budget på ca. 19 mia. kroner er det et meget lille hjørne, men det er et vigtigt hjørne for de forældre med døde børn, som skal leve med sorgen.

Skrevet af John Wennerwald/Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

 

Deltag i debatten
Del.