Når Solrød Kommunes nye klimavenlige affaldsordning med fokus på mere sortering bliver udrullet, skal borgernes madaffald omdannes til klimavenlig grøn energi.

Bananer, havregrød og rugbrødsrester fra skraldespandene i Solrød Kommune kommer i fremtiden til at blive omdannet til klimavenlig grøn energi. Byrådet i Solrød Kommune har nemlig på oktober måneds byrådsmøde vedtaget at deltage i et fællesudbud, hvor affaldseksperten ARGO skal sørge for, at borgernes madaffald omdannes til biogas. Det sker ved, at ARGO markedsafprøver og udbyder flere kommuners madaffald til private aktører, der omdanner det til klimavenlig biogas.

“Aftalen med ARGO sikrer den bedst mulige håndtering af borgernes madaffald både økonomisk, miljømæssigt og klimamæssigt,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

“Den cirkulære tankegang, hvor affald ses som en ressource er ikke alene sund fornuft, med det globalt voldsomt stigende ressourceforbrug, der er en realitet i dag, er det også en nødvendighed, hvis vi vil efterlade en fremtidssikret jordklode til vores børn og børnebørn.”

ARGO vil i udbuddet indarbejde miljømæssige krav til optimering af gasproduktion, oparbejdning af biogassen, minimering af metanudslip, minimering af energitab til transport og krav om, at den afgassede biomasse skal være tilgængelig for økologisk jordbrug og dermed mindske behovet for kunstgødning.

For at sikre de optimale konkurrencemæssige og udviklingsmæssige vilkår for udbuddet er aftalen med ARGO en flerårig aftale. Aftalen træder i kraft i 2020 i forbindelse med, at kommunens nye, grønne og klimavenlige affaldsordning udrulles, hvor borgerne skal sortere mere af deres affald og dermed sikrer, at langt mere affald kan genanvendes og omdannes til ressourcer.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.