En målrettet digitaliseringsindsats har gjort Solrød Kommune til de bedste i Danmark til at få borgere på sygedagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpenge til at booke deres egne samtaler.

Der er god grund til at dele roser ud til medarbejderne i Job- og Socialcenteret i Solrød Kommune. Kommunen er nemlig lykkedes så godt med sin digitaliseringsstrategi på både sygedagpengeområdet, dagpenge og kontanthjælpsområdet, at kommunen nu ligger i den absolutte top på området. De sidste nye tal viser således, at Solrød Kommune er den bedste kommune i Danmark til selvbooking på både sygedagpengeområdet, og når det gælder de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

“Det har tidligere været et område, der har rummet en del udfordringer for os, men der er blevet arbejdet intensivt på at etablere nye arbejdsgange hos de dygtige medarbejdere i Job- og Socialcenteret i Solrød Kommune, der tager sig af sygedagpengemodtagere, dagpengemodtagere og de kontanthjælpsmodtagere, som er klar til at komme i arbejde. Det arbejde har nu båret frugt, og det er rigtig flot gået, at vi nu er blandt de bedste i landet til at få borgerne til at booke deres egne samtaler,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Helt konkret viser de nyeste tal, at Solrød ligger på 100 procent selvbookede samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor landsgennemsnittet ligger på 13,12 procent. På dagpengeområdet ligger Solrød Kommune på 94,5 procent mod et landsgennemsnit på 79,5 procent, og på sygedagpengeområdet har Solrød Kommune 36,84 procent selvbookede aftaler, hvor landsgennemsnittet ligger på 1,44 procent.

“Vores succes med at motivere borgerne til selv at booke deres aftaler har generelt givet mere tid til kerneopgaven, fordi sagsbehandlerne ikke skal bruge tid på at indkalde borgerne til møder. Samtidig oplever vi også en stor tilfredshed fra borgerne, fordi de selv har mulighed for at disponere over deres tid og fx tilpasse mødetidspunktet, så det ikke kommer i konflikt med hospitalstider og lægeaftaler,” siger Maibritt Kvisgaard Kuszon, Social- og arbejdsmarkedschef i Solrød Kommune.

Der er samtidig kommet færre afbud fra borgerne til aftalte møder, og borgerne er mere velforberedte til deres samtaler.

“En af fordelene ved selvbooking er også, at borgerne oplever, at de har lettere ved at komme i kontakt med kommunen, fordi de kan booke en telefonisk samtale, hvor de bliver ringet op i et aftalt tidsrum,” siger Maibritt Kvisgaard Kuszon.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.