Byrådet i Solrød Kommune har nu lagt sig fast på fordelingen af de nye børnehaveklasser.

Når 233 børn i Solrød Kommune til august tager hul på en helt ny tilværelse som skoleelever, kommer de forventningsfulde poder til at fordele sig på 10 klasser. Det har byrådet i Solrød Kommune besluttet på januar måneds byrådsmøde, hvor byrådet lagde sig fast på en fordeling af klasserne, der lyder på, at der oprettes 2 børnehaveklasser på Havdrup Skole og 4 klasser på både Uglegårdsskolen og Munkekærskolen.

Der er i forbindelse med klassedannelsen taget særligt hensyn til søskendeforhold, og der kommer derfor til at være 26 elever i to af klasserne på Uglegårdsskolen. Resten af klasserne har et elevtal på max 25 elever.

“Det er et større puslespil, der skal gå op, når der skal fordeles elever i klasserne, og desværre er det ikke alle, der kan få deres ønsker opfyldt. Vi har valgt at tage et menneskeligt hensyn og sikre, at alle søskendebørn har fået dispensation, selvom kommunens interne styrelsesvedtægten om et max på 25 elever i klasserne giver grundlag for at afvise deres dispensationsansøgning. Helt overordnet synes jeg, vi har fundet en god fordeling, som tager hensyn til flest mulige,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.