Solrød Brandvæsen reduceres!

Idag er vi blevet underrettet om, at Solrød Kommune har valgt at reducere brandudrykningen i kommunen.
Man forventer at kontrakten bliver underskrevet imorgen.

Det betyder at man sparer tankvognen plus 4 brandfolk (4 folk der kun får løn når vi kører, samt en tankvogn fra 2007, der er afskrevet for længe siden).
Solrød Brandvæsen er landets næstbilligste brandvæsen, så det siger sig selv at besparelsen er minimal.

Hvad har det af konsekvenser for borgerne i Solrød?

Der sidder et røgdykkerhold på sprøjten og et andet røgdykkerhold på tankvognen.
De virker som sikringshold for hinanden som reglerne foreskriver, men uden et af røgdykker-holdene vil man ikke kunne trænge ind i bygninger og redde mennesker, dyr og værdier.
Dette vil først kunne lade sig gøre når der kommer et hold mere fra Greve, Roskilde eller Køge. Som vi tidligere har skitseret, vil der gå 10-11 min. fra alarmen er gået, før Lellinge kan være fremme, dette selvom de skal afgå på 1 min. og Solrød skal afgå på max 5 min.
Man kører ca 1km/min i en brandbil UDEN trafik.

Tankvognen kører ligeledes med som sikring på motorvejen, hvilket vil betyde at vi ikke starter arbejdet på motorvejen, før der kommer en tankvogn fra et af de nævnte steder.

For nogle år siden valgte Solrød Kommune at spare penge på vedligeholdelse af brandhanerne, så 2/3 af alle brandhaner i Solrød er malet sorte og ikke kan bruges.
Under den spareøvelse valgte man at sprøjen skulle have en større tank, så man sammen med tankvognen kunne have vand nok, til nabo-brandvæsenerne kom.
Det man dengang hængte spareøvelsen op på, fjerner man nu.

Tankvognen har kørt 30 gange assistance til Køge og Greve i 2018, så hvor kommer vores hjælp fra, når vi er afhængige af andre for at få vand?

Solrød Kommune sparer en tankvogn, men betaler nabobrandvæsenerne for at levere tankvogne, vel og mærke fra beredskaber som har valgt at forlade Østsjællands Beredskabs-samarbejdet.
Køge er trådt ud af samarbejdet, ligesom Greve, Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk.
Solrød byråd har valgt at blive i det kuldsejlede beredskabsprojekt sammen med Stevns og Roskilde.

Så kære Solrød borgere, vi vil MEGET gerne kunne hjælpe dig og din familie hvis uheldet er ude, men byrådet har valgt at hvis vi skal ind og røgdykke efter dig, eller klippe dig fri af en bil – skal vi vente på nabobrandvæsenet.

På vegne af Solrød Brandvæsen

Kilde: Michael Hansen – TR Solrød Brandvæsen

Deltag i debatten
Del.