Flere medarbejdere i Solrød Kommune bl.a. på skole- og daginstitutionsområdet bliver lockoutet, hvis lockouten træder i kraft.

KL har varslet lockout af ca. 250.000 kommunale medarbejdere i alle landets kommuner, og det gælder dermed også medarbejdere i Solrød Kommune.

“Vi arbejder nu på at danne os et overblik over, hvordan vi bliver påvirket i Solrød Kommune. Der ligger et meget stort arbejde i at lokalisere præcist, hvilke medarbejdere der bliver omfattet af en eventuel lockout,” siger Henrik Winther Nielsen, adm. direktør i Solrød Kommune.

Helt overordnet meddeler KL, at størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne.

En stor del af medarbejdergrupperne på det administrative område er også omfattet af lockoutvarslerne. Det gælder bl.a. akademikere, HK-ansatte og socialrådgivere. Medarbejdere, der er beskæftiget med løn- og personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver er undtaget fra konflikten.

De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra en eventuel lockout.

Lockouten omfatter som udgangspunkt alle medarbejdere, som ikke har ledelsesansvar. Elever og praktikanter er ikke omfattet af lockouten.

Lockouten er varslet til at starte tirsdag den 10. april, men datoen for lockouten kan ændre sig. Forligsinstitutionen kan beslutte, at forhandlingerne skal fortsætte med forligskvinden som mægler. Forligskvinden kan udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil acceptere et eventuelt mæglingsforslag fra forligskvinden, eller om de vil iværksætte strejken/lockouten.

Solrød Kommune vil løbende orientere borgerne via kommunens hjemmeside samt via interne systemer så som Forældreintra.

Solrød bliver ikke påvirket af strejken

I flere kommuner har flere fagforbund i forbindelse med overenskomstforhandlingerne varslet strejke blandt udvalgte medarbejdergrupper fra den 4. april. I Solrød er der ikke varslet strejke blandt nogen medarbejdere, og Solrød Kommune bliver derfor ikke direkte påvirket af en eventuel strejke.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.