Solrød Kommune vil være endnu sundere, og byrådet har nu vedtaget en ny sundhedspolitik, som har fokus på, at borgerne skal have mulighed for at trives både fysisk, psykisk og socialt.

Sundhed i alle aldre er noget, vi skaber sammen, og alle borgere i Solrød Kommune skal have mulighed for at leve et godt og sundt liv med livskvalitet og livsglæde. Det er to af grundtankerne bag Solrød Kommunes nye sundhedspolitik, som efter at have været i høring nu er godkendt af byrådet på september måneds byrådsmøde.

“Sundhed handler om at have det godt og at trives fysisk, psykisk og socialt. De fleste Solrødborgere er sunde og trives, og den sundhed skal vi støtte op om og videreudvikle. Der er også borgere, som har udfordringer med sundheden, og de skal selvfølgelig selv tage ansvar for deres egen sundhed, men vi skal også hjælpe dem ved i fællesskab at skabe nogle rammer, som kan gøre hele Solrød endnu sundere,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Den nye sundhedspolitik skal sætte ramme og retning for arbejdet med sundhed og forebyggelse i Solrød Kommune de kommende 8-10 år, og politikken skal omsættes til konkrete handlinger ved at arbejde ud fra fem grundlæggende principper, som er ‘Ansvar for egen sundhed’, ‘Sundhed for alle’, ‘Tidlig og rettidig indsats’, ‘Fokus på kvalitet og effekt’ og ‘Sundhed løftes på tværs’.

Fem indsatsområder

Foruden de fem grundprincipper har byrådet også lagt sig fast på fem overordnede indsatsområder, som skal fremme det sunde liv. De fem indsatsområder er ‘Sunde børn, unge og familier i trivsel’, ‘Mental sundhed og fællesskaber’, ‘En sund arbejdsstyrke’, ‘Sunde rammer om borgernes liv’ og ‘Aktiv aldring og mere sundhed i det nære’.

“Sundhed spiller en nøglerolle for, at vi har mulighed for at leve det liv, vi ønsker, og I byrådet mener vi, at det er lykkedes at skabe en politik, som kan sætte nogle inspirerende rammer og gøre Solrød endnu sundere og til et endnu bedre sted at leve og bo,” siger Ivar Haugaard-Hansen.

Hele sundhedspolitikken kan læses på www.solrod.dk .

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.