En busfuld af journalister besøgte torsdag Solrød for at høre om kommunens unikke klimatilpasningsprojekt Kilen.

Klimatilpasning, aktivitet og læring i ét. Sådan kan man beskrive klimaprojektet Kilen med ganske få ord, men historien om Solrøds unikke klimatilpasningsprojekt rummer også en fortælling om samarbejdet mellem gymnasiet, forsyningen og kommunen samt det at bruge pengene smart. Det var bl.a. noget af det, som borgmester Niels Hörup fortalte til en gruppe journalister, der torsdag formiddag lagde vejen forbi Solrød for at høre om Kilen.

Journalisterne var inviteret til Solrød af Vand i Byer Innovationsnetværket for klimatilpasning, for at fremvise et godt eksempel på en kommunes klimaprojekt, der giver merværdi til lokalsamfundet. Solrød Gymnasium, som ejer jorden, bruger i dagtimerne arealet til undervisning med særligt fokus på idræt og naturvidenskab og som uderum for eleverne i frikvartererne. Samtidig står arealet til fri afbenyttelse for andre borgere, som har lyst til fx at dyrke crossfit eller side med en god bog på et af Kilens hvilesteder.

Fakta om Kilen

Kilen er blevet til i et samarbejde mellem Solrød Kommune, Klarforsyning og Solrød Gymnasium. Kilen er udpeget som et nedslagspunkt af Klarforsyning, da arealet udgør et lavpunkt i området og dermed har potentiale til at tilbageholde regnvand i forbindelse med skybrud.

Bassinet længst mod øst rummer basketbane, boldeksperimentarium, CrossFit, parkour, tribune og undervisningsfaciliteter, mens det midterste bassin rummer en regnhave.

Projektet har kostet 12,4 mio. kr. (Greve Solrød Forsyning 10,3 og Solrød Kommune 2,1 mio. kr., heraf 1 mio. kr. fra VANDPLUS.)

Deltag i debatten
Del.