På mandagens byrådsmøde var transportcenteret atter til afstemning. Her stemte 17 ud af 19 byrådsmedlemmer for administrationens forslag til lokalplan nr. 702.1 for Solrød Erhvervskile og kommuneplantillæg nr. 8 – samt udbygningsaftale.

Transportcenteret vil medføre nye indtægter til kommunekassen, idet Solrød Kommune ejer et mindre jordstykke, som ved realisering af lokalplanen står til at blive solgt.

Trafikbelastningen vil primært foregå ad nyanlagt vejløb, som skal sikre, at landsbyerne ikke kommer til at mærke den øgede trafikmængde. En trafikmængde, der i øvrigt ikke er væsentlig større end den, vi allerede kender i den modsatte ende af byen ved Solrød Nord-afkørslen og ad Tåstrupvej. Ligeledes vil der komme grøn beplantning op mod Jersie Landsby, så bygningerne ikke skæmmer udsigten. Bygningerne vil i øvrigt ikke være højere end bygningerne hos OJD. Det er straks værre med bygningerne mod syd, som Køge Kommune vil opføre. De vil blive væsentlig højere.

Det er staten, der sætter rammerne for, hvad byrådet må anvende jordarealet til, og her har staten afgjort, at området kan bruges til logistik og transport. Nogle få byrådsmedlemmer kunne ønske sig, at området kunne bruges til noget andet, hvilket ikke er muligt. Derfor kunne 2 af de 19 medlemmer af byrådet ikke støtte indstillingen.

Borgerne på Åsvej har været flittige besøgende i byrådssalen i de mere end to år, hvor
planerne om et transportcenter har stået på. Ad flere omgange har de berettet om, at de har følt sig stavnsbundne til deres ejendom, så længe der ikke var faldet en endelig afgørelse. Og den er nu faldet. Så det var til stor glæde for byrådet, at beboerne inden mødet kunne oplyse, at deres grunde nu er solgt.

Det Konservative Folkepartis to medlemmer er glade for at kunne være med til at sikre flere penge til kommunekassen, som nu kan bruges på nye anlæg i kommunen. Ligeså glæder vi os over, at den øgede erhvervsaktivitet vil kaste nye opgaver af sig til Solrøds lokale erhvervsdrivende.

Kilde: Det Konservative Folkeparti

Deltag i debatten
Del.