Søndag den, 24. september har været en dejlig dag, en dag, hvor ikke alene solen har kigget meget frem, men det har også været en dag, hvor det blev til virkelighed, at Solrød Kommune og Solrøds borgere trygt kan gå året 2018 i møde, velvidende, at der i budgettet 2018 ikke alene, er taget hånd om budgetåret 2018, men der er også taget hånd om fremtiden.

Ja det har været en dejlig dag omkring forhandlingsbordet med partikollegaerne fra Venstre, SF, Konservative, Socialdemokraterne, Havdruplister og De Radikale.

Til sammen repræsenterer VI mere end 85 % af borgerne i Solrød Kommune, jeg vil derfor tillade mig, at mene, at vi er stort set nået hele vejen rundt i vor kommune.

Vores budgetaftale tager udgangspunkt i det af administrationen fremlagte budgetforslag, men det er godt krydret med ideer og forslag fra Venstre, Socialdemokraterne Konservative, SF, Havdruplister, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Aftalen betyder bl.a. at:

Vi igangsætter udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter.
Vi styrker både sundhed og foreningsdeltagelse ved at etablere “September som idrætsmåned”.
Vi understøtter dannelsen af erhvervsnetværk yderligere.
Vi etablerer en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri med henblik på at få erhvervslivet ind i vores folkeskoler.
Vi gør akutteam og mobil-laboratoriet på sygeplejeområdet permanent.
Vi klimasikrer Tåstrupvejen i syd, så vi undgår at vejen oversvømmes.

Men budgettet tænker også længere frem, idet vi også har aftalt bl.a. at tematisere og undersøge følgende områder:

Hvordan vi kan højne standarden i vores allerede gode børnepasning.
Hvordan vi kan skabe et “Strandens Hus” til gavn for idrætten og således, at det kan indgå i dagtilbuddenes aktiviteter og være udgangspunkt for besøg på stranden.
Hvordan vi kan udvikle Solrød Center til gavn for både forretninger og borgere.
Hvordan vi kan sikre god trafikafvikling og sikker skolevej i Havdrup.
Hvordan vi kan få flere børn og unge til at benytte vores gode tilbud i Musikskole og Ung Solrød.
Hvordan vi kan få etableret kunstgræs også i Havdrup.
Hvordan vi med Cordoza-projektet kan skabe en innovativ og energirigtig bydel, som Solrøds port mod syd.
Og – ikke mindst – at vi har ældreområdet i fokus med analyser af mad til ældre borgere og personlig pleje til visiterede borgere i weekenden.

Jeg vil slutte med, at rette en stor tak til mine partier kollegaer for deres uholdenhed, viljen til at forhandle og frem for alt for viljen til, at tilsidesætte egne interesser og i stedet for satte Solrød Kommune og Solrøds borgere i centrum.

Per Hauge
Byrådsmedlem
Dansk Folkeparti

Deltag i debatten
Del.