Beredskabskommissionen har nu besluttet hvor brandstationerne skal ligge, og hvordan beredskabets opgaver skal fordeles i de otte kommuner, som er med i Østsjællands Beredskab, skriver Østsjællands Beredskab i en pressemeddelelse.

De otte medlemskommuner i Østsjællands Beredskab er blevet enige om, hvor fremtidens lokale brandstationer skal ligge. Det skete på beredskabskommissionens møde i denne uge, hvor alle otte borgmestre sad med omkring bordet, skriver Østsjællands Beredskab i en pressemeddelelse.

I Taastrup, Greve, Roskilde og Køge skal der være døgnbemandede stationer. Desuden vil der blive lavet stationer med deltidsbemanding i Jyllinge, Køge, Solrød samt Hårlev og St. Heddinge.

Placeringen sker på baggrund af beredskabsfaglige vurderinger af, hvor der er risici for ulykker og brand. Desuden har det været en forudsætning, at den lokale responstid bliver ved med at være, som den plejer.

Nogle byråd har ønsket at have en højere service. De kommuner får nu mulighed for at købe ekstra beredskabsydelser som for eksempel flere brandfolk.

På den baggrund går Østsjællands Beredskab ni gang med alt det praktiske med at få opgaver og ressourcer til at passe sammen.

Hvis et byråd ikke vil sige endeligt ja til planerne, får kommunen mulighed for at trække sig fra samarbejdet i Østsjællands Beredskab.

Med den nye fælles beredskabsplan kan Østsjællands Beredskab spare fem millioner kroner og dermed genoprette en sund økonomi.

Beredskabskommissionen har på mødet også haft indledende drøftelser af fremtidig betalingsmodel og håndteringen af serviceopgaver. Der er enighed om, at arbejde videre med dette på næste møde i beredskabskommissionen.

Hörup: Det afgørende er borgernes sikkerhed

“Det afgørende i den her sag har hele tiden været, at borgerne i Solrød Kommune kan føle sig trygge, når ulykken er ude, og det er fortsat tilfældet med den løsning, der er fundet frem til. Samtidig er jeg og resten af byrådet rigtig glade for, at vi i Beredskabskommissionen nu er nået frem til en løsning, hvor der fortsat vil være deltidsbemanding på Solrød Brandstation. Det betyder helt konkret, at Solrød Brandstation bliver bevaret som brandstation for deltidsbrandmænd, og samtidig forbliver responstiden præcis den samme som i dag,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.