Solrød Kommune går fem pladser frem til en 41. plads i Dansk Industris analyse af erhvervsvenligheden i kommunerne. Lav ledighed og alt udsolgt af erhvervsbyggegrunde er med til at trække ned i placering.

Det går godt med både ledigheden og tiltrækningskraften af både borgere og erhvervsliv i Solrød Kommune. To parametre der paradoksalt nok har en negativ indflydelse i Dansk Industris undersøgelse af erhvervsvenlighed i kommunerne.

Solrød Kommune er i undersøgelsen gået fem pladser frem til en samlet placering som nr. 41, men de to parametre, som Solrød Kommune samlet set slår mest negativt ud på, er fysiske rammer og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

“Vi har en veluddannet og meget erhvervsaktiv befolkning, og det betyder, at vores ledighed er blandt den laveste i landet på kun 2,2 procent. Vi har altså en meget lille pulje af ledige at tage af, og samtidig er det et vedvarende dilemma, at de få ledige, vi har her i Solrød, ofte ikke rammer inden for den efterspørgsel, der er fra virksomhederne – vi har f.eks. ikke en eneste ledig elektriker. Det er et dilemma, vi forsøger at løse bl.a. med fokus på brancheskift og via samarbejde i diverse branchenetværk, der inkluderer både jobcentre, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner samt ikke mindst virksomheder,” siger Niels Hörup og fortsætter:

“I forhold til de fysiske rammer, så er det desværre en virkelighed, at vi må vi melde om alt udsolgt. Det er stort set ikke til at støve en byggegrund op i hele kommunen, og det skyldes primært de meget restriktive rammer i regeringens Fingerplan. Vi arbejder i byrådet naturligvis løbende på bedre udviklingsmuligheder, men vi må også erkende, at vi primært er en bosætningskommune, og at vi aldrig bliver et epicenter for erhvervslivet.”

Borgmester Niels Hörup

Glæder sig over topkarakter fra lokale virksomheder

Niels Hörup fortæller, at man i Solrød Kommune naturligvis tager Dansk Industris undersøgelse til efterretning og bl.a. bruger den som dialogværktøj i forbindelse med samarbejdet med de lokale virksomheder. Samtidig understreger han dog, at det, der betyder mest for ham, er, at det lokale erhvervsliv i hverdagen giver udtryk for stor tilfredshed med kommunens erhvervsservice.

“Helt generelt glæder jeg mig over, at DI har taget kritikken fra tidligere år til sig og har ændret på nogle af parametrene i undersøgelsen, men byrådet og jeg har fortsat først og fremmest fokus på den nære og konstruktive dialog, vi har med vores lokale erhvervsliv. Og her glæder jeg mig over, at vores lokale virksomheder for nyligt gav kommunen topkarakter i en undersøgelse af samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og Solrød Kommune,” siger Niels Hörup.

Han henviser til en undersøgelse iværksat af kommunen i foråret, hvor 91 procent af de medvirkende virksomheder fortæller, at de har fået en tilfredsstillende service, og at det har været let at komme i kontakt med kommunens virksomhedskonsulenter.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.