Miljø og genanvendelse var igen i år i fokus ved mange debatter på Folkemødet på Bornholm. Som formand for en af landets mest innovative biogasanlæg var borgmester Niels Hörup inviteret med til debat om cirkulær økonomi, hvor han fortalte om fordelene ved det grønne anlæg.

Mange tusinder repræsentanter fra danske organisationer, virksomheder og politikkens verden havde taget turen til Bornholm forrige weekend, hvor det årligt tilbagevendende Folkemøde fandt sted.

Igen i år var miljøspørgsmål i forskellige afskygninger blandt de mest populære emner i debatterne rundt om i Allinge, herunder især Cirkulær Økonomi, der er blevet et buzzord for mange politikere og beslutningstagere. Som Danmarks eneste biogasanlæg, der i stort omfang omdanner restprodukter fra industrien samt tang til biogas, var Solrød Biogas inviteret med til at debattere om fordele og barrierer ved produktion og afsætning af grøn energi. Her debatterede borgmester Niels Hörup, der er bestyrelsesformand for Solrød Biogas, med repræsentanter fra Plastindustrien, Green Building Council samt folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Alternativet.

Cirkulær økonomi godt for miljøet – og pengepungen
Jarl Cordua var ordstyrer for den velbesøgte debat, hvor Niels Hörup blandt andet fortalte det fyldte mødetelt om de foreløbige erfaringer fra Solrød Biogas, der kører på sit andet hele produktionsår.

  • Cirkulær økonomi er kommet for at blive. Det er godt for miljøet, klimaet – og så er det godt for pengepungen. Efter ti år har Solrød Biogas således allerede tjent sig selv hjem gennem indtægter fra salg af biogas og så har det skabt lokale arbejdspladser. Samtidig kan industrien afsætte deres restprodukter til et fornuftigt formål og tilmed reducere deres omkostninger, hvor de tidligere brugte mange ressourcer på at afsætte det til fjerne steder af landet eller fjerne det, sagde Niels Hörup, der også henviste til, at biogasanlægget allerede indfrier halvdelen af kommunens mål om at reducere udledningen af CO2 med 55 procent inden 2025.

Efter første år har biogasanlægget i Lille Skensved således produceret el, der svarer til halvdelen af Solrød Kommunes husstande, og varme til mere end en sjettedel. Samlet medvirker det til en CO2-reduktion på min. 40.00 tons.

Fremtidens danskere skal lære om genanvendelse
Niels Hörup kom også ind på, at Danmark generelt er gode til genanvendelse, og at industrien er ved at få øjnene op for fordelene i at producere varer, der er nemmere at genanvende.

  • Men vi skal blive endnu bedre, lød det fra Niels Hörup, der med sin placering i biogasanlæggets bestyrelse har været med til at italesætte biogasanlæggets ambitioner om at fremme grøn omstilling hos danskerne – herunder især børn og unge. Anlægget er derfor indrettet med store lokaler og et laboratorie, hvor der er mulighed for undervisning og for at se og føle på nogle af processerne på biogasanlægget. Sammen med forskellige samarbejdspartnere arbejder Solrød Biogas også på at udvikle en række digitale uddannelsesmaterialer, der skal styrke læringen i forbindelse med de yngste gæsters besøg på anlægget.

Kilde: Lindeskov Communication

Deltag i debatten
Del.