De borgerlige har i en lang periode ikke prioriteret børne- og ungeområdet i Solrød Kommune. Det kan for alvor mærkes nu, og kvaliteten i Solrød er i bund. Solrød kan simpelthen ikke levere den kvalitetsstandard i vores daginstitutioner, som man med rette kan forvente som forældre.

Derfor vil Socialdemokratiet øge antallet af daginstitutionspladser, ansætte flere pædagoger, sænke brugerbetalingen på en vuggestueplads og etablere en inventarpulje til Folkeskolen.

Den manglende prioritering har medvirket til, at Solrød Kommune placerer sig nederst i sammenligning med de øvrige kommuner, når man kigger på antallet af pædagoger i daginstitutionerne. I Solrød er kun 45% pædagog af uddannelse, mens det i kommuner som Billund, Viborg og Aalborg er over 70% som er pædagog af uddannelse. Det har naturligvis konsekvenser for kvaliteten af det børnepasningstilbud, som vi tilbyder vores familier.

Oveni det bliver forældre i Solrød præsenteret for en regning på børnepasningen som, især når vi ser på vuggestuer, er en af de dyreste i hovedstadsområdet.

Derfor forslår vi en samlet plan, hvor andelen af pædagoger i Solrøds daginstitutioner skal stige til 60 % over de næste fire år. De medarbejdere som ikke er pædagoger, skal tilbydes den bedste og hurtigste uddannelsesvej hertil. Samtidig skal brugerbetalingen sænkes med 10% for en vuggestueplads. En nedsættelse i denne størrelsesorden vil bringe taksten ned på niveau med de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet.

Vi vil også etablere en inventarpulje, som folkeskolerne kan søge med henblik på at få udskiftet nedslidte klassemøbler. Stole og borde skal være i en stand der fremmer børns læring og ikke giver kropsbelastninger.

Et samlet kvalitetsløft er nødvendigt for, at Solrøds børn og unge står bedst muligt rustet til fremtiden.

Jonas Ring Madsen (A)
Næstformand i Familie- og Uddannelsesudvalget
Medlem af Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget

Deltag i debatten
Del.