Vil dit barn gerne konfirmeres i foråret 2018? Så læs her:

I Solrød Kommune er der 4 sogne: Karlstrup, Solrød, Jersie-Kr. Skensved og Havdrup, og der er lokale forskelle og særpræg.

Bor I i Karlstrup, Jersie-Kr. Skensved eller Solrød, så er det nu der er tilmelding!

Igen i år er Karlstrup, Jersie-Kr. Skensved og Solrød Sogne gået sammen om en tilmeldingsfolder, som vi håber, I vil tage godt imod. Den kommer med posten i uge 10.

Af erfaring ved vi, at de usynlige sognegrænser kan være svære både at se og forstå, så vi vil opfordre jer til – for en god ordens skyld – at gå ind på www.sogn.dk og undersøge hvilket sogn I bor i – og så derfra vælge den blanket, der passer til jeres bopælssogn.

Hvis dit barn går på Munkekærskolen, Uglegårdsskolen, Køge Bugt Privatskole, Jersie Privatskole eller Sydkystens Privatskole og bor i Karlstrup, Jersie eller Solrød, så skulle I gerne have modtaget et brev fra jeres bopælssogn om tilmelding.

Går dit barn i specialklasse eller på specialskole, så tilbyder sognepræst Charlotte Gravesen både forberedelse på et mindre hold, hvor forberedelsen er særligt tilrettelagt, og konfirmation med færre konfirmander i Solrød Strandkirke. Dette hold er for elever fra alle sognene. Kontakt Charlotte Gravesen på tlf. 51151364 eller charlotte@solrodkirker.dk inden 22. marts.

Går dit barn på en anden skole end dem vi nævner her, eller har du bare ikke modtaget et tilmeldingsbrev, så kontakt din lokale kirke eller se mere på deres hjemmeside. Hvis du har navne og adressebeskyttelse, skal du også selv henvende dig for at få en folder.

Bor du i Solrød Sogn, så kontakt kateket Anita O. Kring på mail kateket@solrodkirker.dk, så du kan få en folder.

Bor du i Karlstrup Sogn, så kontakt sognepræst Verena Irming-Pedersen på mail vevi@km.dk

Bor du i Jersie Sogn, så kontakt kordegn Bente Sandfeld på telefon 5614 2288 eller på mail bvje@km.dk

Der er tilmelding frem til den 22. marts 2017.

For Havdrup Sogn se deres hjemmeside.

www.solrodkirker.dk

www.karlslundekirke.dk

www.jersie-skensved.dk

www.havdrupkirke.dk

Deltag i debatten
Del.