Kæmpe donation på 11,5 mio. kr. : Solrøds ældre får unik sansehave

En million-donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs´ Fonde – OJD gør det muligt at skabe en enestående perle af en sansehave på godt 8000 m2 omkring Plejecenter Christians Have i Solrød.

Yndefulde magnolietræer, duftende krydderurter, kyssebænk med udsigt og en træningshave i en frugtlund – udelivet kommer formentlig til at trække ekstra meget i beboerne på Plejecenter Christians Have i Solrød i fremtiden. Christians Have får nemlig etableret en enestående sansehave på godt 8000 m2, der kommer til at omkranse plejecentret og invitere til livsbekræftende sanseoplevelser henover hele året.

Haven, der kommer til at bestå af ni forskellige sanse- og aktivitetshaver og et 60 m2 stort orangeri, bliver bragt til live som følge af en særdeles gavmild donation fra Annie og Otto Johs. Detlefs´ Fonde (OJD) på hele 11,5 mio. kr.

“Vi er dybt, dybt taknemmelige for, at Annie og Otto Johs. Detlefs´ Fonde giver os muligheden for at tilbyde vores beboere på Christians Have så pragtfulde omgivelser. I denne sammenhæng er tak kun et fattigt ord,” siger Niels Hørup, borgmester i Solrød Kommune.
Også formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget, Ivar Haugaard-Hansen, er både ydmyg og taknemmelig over Annie og Otto Johs. Detlefs´ Fondes store engagement i Solrød Kommune, som skaber unikke muligheder for beboerne på plejecentret.

“Der er ingen tvivl om, at sansehaven bliver en drømmehave, som kommer til at øge livskvaliteten for beboerne på Christians Have,” siger Ivar Haugaard-Hansen.

Ud over de 9 forskellige sanse- og aktivitetshaver kommer der i gårdhaven en “solplads”, hvor demente kan færdes frit uden at forvilde sig væk fra området. Det er også i gårdhaven, det store orangeri kommer til at være, som vil give mulighed for, at beboerne i højere grad og i en større del af året kan komme udenfor og få lys, varme og sanseindtryk.

Enestående have

Det er landskabsarkitekt Helle Nebelong, der i tæt samarbejde med beboere, pårørende, Ældrerådet og fagfolk inden for plejeområdet, har stået i spidsen for designet af sansehaven. Hun er begejstret over den høje kvalitet i projektet og ikke mindst havens størrelse.

“Mig bekendt findes der ikke en lignende have af samme kvalitet og størrelse andet sted i Danmark. Det er et ganske unikt projekt, der sætter en helt ny standard for udearealer omkring et plejecenter,” siger Helle Nebelong.

Frivillige kræfter

Solrød Kommune har i aftalen med OJD forpligtet sig til at vedligeholde sansehaven og det store orangeri i minimum 20 år. Men kommunen vil også meget gerne engagere frivillige kræfter til at være en del af sansehaven og dens mange muligheder.

“Vi ved fra andre institutioner med sansehaver, at de har stor glæde af at have tilknyttet en gruppe frivillige, der dels kan hjælpe med havearbejdet, men som også kan være behjælpelig med at arrangere aktiviteter for beboere i haven,” siger Ivar Haugaard-Hansen og fortæller, at de første interesserede frivillige allerede har meldt sig på banen, og at han håber, at flere vil byde ind på det frivillige arbejde.

Der er planlagt indvielse af haven den 7. maj 2019, når alle de smukke og duftende planter og træer springer ud.

Fakta

På de åbne arealer rundt om det samlede byggeri på Plejecenter Christians Have etableres 9 forskellige sanse- og aktivitetshaver, der er forbundet med gangstier, som er velegnede til gangbesværede. Det drejer sig om en træningshave, en magnolielund, en musikhave, en skovhave, en urtehave, en strandhave, en udsigtsbakke, en trærute og en aktivitetsbane.
Herudover bliver der etableret et 60 m2 stort orangeri med mulighed for både ophold og spisning.

Læs hele projektbeskrivelsen på Solrød Kommunes hjemmeside under Aktuelle projekter http://www.solrod.dk/media/3391762/beskrivelse-af-projektforslag-rev-forside-18-06-2018.pdf

Borgere: Solrød er et dejligt sted at leve og bo

I februar fik alle kommunens borgere OVER 18 år mulighed for at give deres meninger til kende i en tilfredshedsundersøgelse. Nu er svarene kommet, og det er opløftende læsning.

Hvordan er det at bo i Solrød Kommune? Dejligt, er svaret, hvis man spørger borgerne.

Og det var præcis, hvad byrådet i Solrød gjorde tilbage i februar. Som led i at gøre Solrød til det bedste sted at leve og bo var det vigtigt for byrådet at stikke en føler ud og høre borgernes mening.

Nu er svarene så tikket ind, og 89 procent af borgerne siger, at de overordnet er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i Solrød Kommune. Det flotte resultat glæder naturligvis borgmester Niels Hörup:

“Jeg er særdeles velfornøjet over, at så mange er glade for at bo i kommunen. Vi har en vision i byrådet om at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo, og undersøgelsen vidner om, at vi har gang i de rigtige ting og er på bølgelængde med vores borgere. Når det er sagt, skal borgernes tilfredshed naturligvis ikke blive en sovepude,” siger Niels Hörup.

Undersøgelsen er for første gange blevet sendt ud til samtlige borgere over 18 år, og af dem har 3.787 borgere besvaret undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 22 pct., som er lig svarprocenterne på tidligere borgertilfredshedsundersøgelser.

“Det er rigtig mange borgere, der har givet sig tid til at svare på undersøgelsen, men vi kan ikke kalde en svarprocent på 22 pct.for repræsentativ. Til gengæld er svarprocenten en glimrende indikation på, at borgerne generelt set er tilfredse, og jeg har da også hørt fra flere, som ikke ville svare på undersøgelsen, netop fordi de var tilfredse,” siger Niels Hörup og fortsætter:

“De svar, der er tikket ind, vil vi til gengæld tage meget seriøst, og det gælder både de positive og negative svar. Vi vil i byrådet bruge undersøgelsen som et strategisk værktøj i vores udvikling af Solrød Kommune og vores arbejde med at stræbe efter byrådets vision om at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo.”

Skattestigning frem for ringere service

I undersøgelsen fik borgerne mulighed for at gå mere ned i detaljen med blandt andet økonomi, information, trafikforhold og affald.
Nogle af spørgsmålene gik på, hvordan man selv ville prioritere, hvis udgifterne steg på bestemte områder. Her viste undersøgelsen, at borgerne generelt hellere så en skattestigning eller brugerbetaling frem for et lavere serviceniveau. Denne tendens er højere end i tidligere undersøgelser.

Og tendensen går igen. Generelt oplever borgerne i dag et højere informationsniveau, en bedre borgerbetjening, et højt serviceniveau på biblioteket, brugervenlige selvbetjeningsløsninger og gode muligheder for at dyrke motion på egen hånd.

Plads til forbedringer

Der er selvfølgelig også områder, der skal en tur under luppen. Blandt andet er der plads til forbedringer inden for den kollektive trafik, hvor særligt den kollektive bustrafik høster knapt så mange kærlige tilkendegivelser.
Kærlig interesse er der derimod for lokalpolitik, men undersøgelsen viser samtidig, at borgerne generelt har en lav politiske deltagelse, og at der er tvivl om politikernes rolle.
Det var første gang, at undersøgelsen blev udsendt til alle borgere over 18 år. Næste undersøgelse sættes efter planen i gang i 2022. Undersøgelsen har været gennemført seks gange siden 2002.

Hele undersøgelsen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside under tilfredshedsundersøgelser

http://www.solrod.dk/media/3392015/borgertilfredshedsundersoegelse-2018.pdf

Fortsat sund økonomi i Solrød Kommune

Årets første budgetopfølgning i Solrød Kommune viser, at kommunen sparer mere end 7 mio. kr. på overførselsudgifter. Til gengæld koster kommunens popularitet på børneområdet ekstra.

Det går godt i Solrød Kommune, også når det gælder kommunens økonomi. Det viser årets første budgetopfølgning, hvor det fx fremgår, at kommunen sparer hele 7,2 mio. kr. på overførselsindkomster. Og det er noget, der glæder borgmester Niels Hörup:

“Vores dygtige medarbejdere er i samarbejde med vores meget motiverede borgere lykkedes særdeles godt med at få fx flere integrationsborgere i arbejde og få flere borgere i fleksjob. Samtidig har vi fået færre borgere på ledighedsydelse og færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp. Stor cadeau til både borgerne og kommunens medarbejdere for det flotte resultat,” lyder det fra Niels Hörup.

På minussiden viser budgetopfølgningen bl.a. en samlet merudgift på 6,5 mio. kr. på serviceudgifter, som primært skyldes Solrød Kommunes store popularitet blandt børnefamilierne, som betyder, at det har været nødvendigt at opruste for at skaffe flere dagtilbudspladser.

“Det er klart, at det kræver ekstra investeringer, når vi står i den glædelige situation, at uforudset mange børnefamilier har ønsket at flytte til Solrød Kommune. Men vi sætter med glæde flere penge af til de mange ekstra børnesmil, der kommer til at lyse vores kommune op i fremtiden,” siger Niels Hörup.

Den forventede disponible kassebeholdning i december 2018 ligger på 216,4 mio. kr.

Flere midler til forebyggende hjemmebesøg

Solrød Kommune opruster for at kunne gennemføre flere hjemmebesøg hos ældre borgere.

Solrød Kommune er den kommune i landet, der procentuelt oplever den største stigning af ældre over 80 år, og samtidig stiger andelen af 75+-årige med mere end 60 procent de kommende 8 år. Det betyder, at det er nødvendigt at sætte flere midler af til både forebyggende hjemmebesøg og demenskoordination bl.a. for at sikre borgerne muligheden for at blive i eget hjem længst muligt.

Byrådet i Solrød Kommune vedtog derfor på byrådsmødet den 18. juni samlet set at afsætte 163.000 kr. i 2018 og 488.000 kr. de efterfølgende år til at ansætte endnu en person, som både skal tage sig af forebyggende hjemmebesøg og fungere som demenskoordinator. Med bevillingen vil der fremover være i alt tre personer til dels at gennemføre de populære hjemmebesøg og dels at tage sig af demensområdet.

“Vi ønsker at hjælpe vores ældre borgere bedst muligt til at få en værdig og god alderdom, og vi ved fra de ældre selv, at de sætter stor pris på kommunens hjemmebesøg, som blandt andet er med til at hjælpe dem til at kunne blive længst muligt i eget hjem,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Ved hjemmebesøgene er der fokus på både de positive og de udfordrende sider ved det at blive ældre. Det er den enkelte borgers situation, som danner udgangspunktet for samtalen, derfor er der forskel på, hvilke emner der lægges mest vægt på ved hvert enkelt besøg. På alle besøg pointeres det, at borgerne altid er velkomne til at tage kontakt, hvis der i tiden indtil næste besøg opstår spørgsmål.

Flere broer kommer under kærlig behandling i Solrød

Solrød Byråd har netop afsat ca. 2,6 mio. kr. til at renovere fire broer på Mellemvang samt rækværket på broen i Jersie Strandpark.

Regn, frost og flittig brug slider helt naturligt på enhver bro. Derfor afsatte byrådet mandag aften godt 2,6 mio. kr. til renovering af fire broer på Mellemvang samt nyt rækværk til den netop renoverede bro ved Jersie Strandpark.

De fire broer på Mellemvang skal alle renoveres på samme måde, hvor en bedre løsning skal lede vandet væk fra brokonstruktionen, så man undgår frostskader i fremtiden. Derudover bliver fugtisoleringen fornyet, og der kommer nye kantbjælker på siderne af broerne.

I foråret blev broen i Jersie Strandpark delvist renoveret, da broens konstruktion, stolper og belægning fik en overhaling. Nu er det så tid til at udføre anden del af projektet, da man med byrådets bevilling på 225.000 kr. kan udskifte det trætte rækværk på broen.
Rækværket bliver erstattet af træbjælker magen til de nuværende, og det vil desuden blive 20 cm. højere. Det skyldes, at lovgivningen er ændret, siden broen blev bygget. Loven kræver i dag, at rækværket er 120 cm. højt mod de nuværende 100 cm.

Selvom der i bund og grund er tale om almindelig vedligehold, så har renoveringen stor betydning for mange borgere, fortæller borgmester Niels Hörup:

“Der er selvfølgelig ikke tale om en ny Øresundsforbindelse her, men mindre kan også gøre det. For mange af vores borgere er broerne en stor del af hverdagen, da mange dagligt cykler, går eller kører over broerne. Derfor er det også vigtigt, at vi passer på dem og renoverer dem i tide, så borgerne fortsat kan komme nemt omkring i Solrød,” siger Niels Hörup.

Arbejdet med at renovere broerne forventes at stå færdigt inden årets udgang.

Fakta

Der er afsat 2,335 mio. kr. til renoveringen af de fire broer på Mellemvang, mens 225.000 kr. skal dække omkostningerne for det nye rækværk på broen i Jersie Strandpark.

Nu bliver Solrøds opvisningsbane igen klar til kamp

Den har været gal med drænene omkring opvisningsbanen på Solrød Idrætscenter, men nu har byrådet vedtaget at sætte 2,1 mio. kr. af til at gøre banen kampklar igen.

Oversvømmelser og sumpet jord har i perioder gjort det umuligt at spille kampe på opvisningsbanen ved Solrød Idrætscenter. Den store synder og årsag til oversvømmelserne skal findes et stykke under græsset, hvor banens dræn er gravet ned. De gamle dræn er nemlig kollapset, og i regnfulde perioder har det derfor ikke været muligt at komme af med vandet på banen.

Men nu bliver tiden med stilstand på opvisningsbanen snart en saga blot. Byrådet i Solrød har nemlig på juni måneds byrådsmøde besluttet at afsætte 2,1 mio. kr. til etablering af både nye dræn og rullegræs.

“Vi forstår godt, at det har været træls for brugerne af banen, at de ikke har kunnet spille kampe på den i en længere periode. Derfor har vi valgt at prioritere den løsning, som gør banen hurtigst muligt klar til brug igen – selvom det naturligvis er dyrere at lægge rullegræs, end det er at så nyt græs,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Det er lykkedes at finde finansiering i anlægsbudgettet til renoveringen af banen allerede i år, fordi der har været overskud på enkelte andre anlægsprojekter, og det gør, at arbejdet med banen kan gå i gang til efteråret. Ved at lægge rullegræs forventes det derfor, at banen kan tages i brug igen til foråret 2019. Hvis der i stedet for rullegræs skulle sås græs, ville banen først være klar seks måneder senere.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.