Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille for, at stå fast på de liberale værdier i årets proces i finanslovsforhandlingerne.

Anders og Simon Emil har i løbet af forhandlingsprocessen gjort, hvad hele den borgerlige blok burde have gjort, nemlig at gør opmærksom på og håndhæve ægte borgerlig liberale principper som er:
– Mere frihed.
– Højere vækst.
– Mindre bureaukrati.
– Lavere skatter.

Anders og Simon Emil fik  gjort os alle opmærksomme på, at Liberal Alliance vil implementere  indholdet i regeringsgrundlaget, hvilket man kan så tvivl om i de øvrige regeringspartier.

Simon-Emil-Ammitzbøll-Bille
Foto: Liberal Alliance

Nu hvor julefreden sænker sig, så håber jeg, at Liberal Alliances folketingsgruppe vil fortsætte det gode arbejde efter denne langstrakte forhandlingsproces, og folketingsgruppen er villig til at tage kampen for de fire principper, og i særdeleshed princippet om lavere skat.

Efter nytår kommer forhandlingen om skatteloven, og her håber jeg på skattelettelser, da skattelettelser er velfærd der kommer alle til gode.

Med venlig hilsen

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.