I uge 2 gennemførte politiet målrettede indsatser i forbindelse med trafikanters adfærd ved skoleveje landet over.

På skolevejene var politiindsatserne primært koncentreret om følgende:

 • bilernes hastighed
 • om børnene var fastspændt i bilernes i sikkerhedsseler
 • om førerne selv huskede at anvende sikkerhedssele
 • skolepatruljernes arbejde, og
 • forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne
 • om børnene/voksne talte i håndholdt mobiltelefon mens de cyklede
 • om de anvendte cykellygter, og om cyklerne var i lovlig og forsvarlig stand

Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet i uge 2 konstateret lidt over 5300 forseelser, heraf:

 • 4243 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne og 399 overtrædelser af den
 • skiltede hastighed
 • 62 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og i 44 tilfælde var børnene ikke fastspændt
 • 30 benyttede håndholdt mobiltelefon under kørslen
 • 138 havde mangelfuld eller forkert lygteføring

Samtidig har vi konstateret, at mange bilister ikke respekterer skiltningen, som er opsat ved skolerne. Typisk er der indkørsel forbudt i et givet tidspunkt på vejene, som fører direkte op til skolerne, så skolebørnene kan færdes sikkert, når de skal møde ind på skolerne, og denne skiltning respekterer mange bilister desværre ikke. Derfor henstiller vi til, at bilisterne bruger de lovlige parkeringsarealer, og respekterer skiltningen, når børnene skal sættes af. Vi har også konstateret, at mange cyklister kørte uden lys i lygtetændingstiden, og mange cyklede på fortovet eller modsat kørselsretningen på cykelstien, siger politiassistent Christian Berthelsen ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ved skolevejskontrollerne på samme tidspunkt i 2017 registrerede Rigspolitiet lidt over 4700 forseelser, heraf 3185 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne, 995 overtrædelser af den skiltede hastighed, 58 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og 42 børn var ikke fastspændte, 35 benyttede håndholdt mobiltelefon under kørslen og 127 havde mangelfuld eller forkert lygteføring.

Kilde: Politi.dk

Deltag i debatten

Del.