Politiet har haft travlt med at uddele parkeringsbøder i weekenden

Lørdag den 28 juli kl. 14.56 fik politiet en anmeldelse om mange ulovligt parkerede biler i området ved kalkgraven i Karlstrup. En patrulje kørte til området og uddelte 25 parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler.

Søndag den kl. 15.32 fik politiet en anmeldelse om, at flere biler spærrede for brandvejen ind til området ved Karlstrup kalkgrav.

Der var tale om tre køretøjer, hvoraf ejerne af de to nåede selv at flytte bilen, indtil politiet bestilte et bugseringsselskab til at flytte den sidste.

Ejeren af den sidste kom til stede i samme øjeblik, som bugseringsselskabet skulle til at flytte bilen, så ejeren blev gjort bekendt med, at han kunne forvente at modtage en regning for assistancen til politiet. Øvrige ulovligt parkerede biler i området ved den velbesøgte kalkgrav fik tildelt en parkeringsafgift.

Politiets opfordring til bilejerne er at respektere den opsatte skiltning, således at både trafikken til og fra erhvervsområdet og passage for eventuelle redningskøretøjer til selve kalkgraven kan passere uden problemer – i tilfælde af brand eller ulykke i området. Politiet iværksætter – om nødvendigt – de fornødne foranstaltninger til at sikre brand- og redningsveje i området for de berørte bilejeres regning, så en hyggetur til kalkgraven kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis bilen efterlades ulovligt i området.

Kilde: Midt – og Vestsjællands Politi

Deltag i debatten

Del.