Flere partier fremmaner et urealistisk billede af Liste G – Grundejernes ønske om en nedsættelse af grundskylden hér i Solrød Kommune.

Grundejerne vil åbenbart bruge 50 mio. kroner.

Nej, vi vil bruge ca. 6 mio. kroner, hvilket er faktuelt.

Liste G – Grundejerne, som er den eneste upolitiske græsrodsliste for hele Solrød Kommune, har mærkesagen, at nedbringe den urimelige grundskyld, som er hér i Solrød Kommune.

Vi har det erklærede mål, at få nedbragt den helt urimelige skat på grundskylden, som pålægges boligejerne af allerede skattebetalt indkomst.

I forbindelse med seneste Budgetforhandlinger, måtte Grundejerne, trods mange gode forslag til fremtiden, forlade forhandlingerne.
Årsagen hertil var, at vi var tro overfor vore vælgere og derfor ikke kunne acceptere, at øvrige partier ikke ville tilgodese egne vælgere.
Grundejerne springer ikke i målet, men står fast.

Grundejerne kæmper videre med vor vision. Ingen tvivl om dette.

Vi påtager ansvaret for, at få Solrød Kommune til, at blive, samt sikre, at vi bliver den bedste kommune, samt hvor alle; unge som ældre, har en mulighed for, at forblive i.
Det kræver en omlægning.

Desværre forsøger nogle partier inden Kommunalvalget, at give alle et billede om, at Grundejerne i forbindelse med dette Kommunalvalg ønsker, at bruge mere end 50 mio. kr. på en nedbringelse af Grundskylden.

Det der skilte os var at tilbageføre grundskylden til 2006-niveau.

Ikke et urimeligt niveau, da årsagen dengang var, at Kommunen manglede midler. Det gør vi ikke nu, så hvorfor ikke betale lidt tilbage?

Jo, det ville være fair, for Grundskylden er en urimelig misundelig skat for skatteydere, som køber ejendom for midler der allerede er svaret skat af.

Men, og nu bare for, at benytte mig af, en af Borgmesterens standardudtalelser, så er det “Faktuelt forkert”, at Grundejerne ønskede en så stor nedsættelse af Grundskylden. Borgmesteren og hans følgere fortæller gerne, at vi ønske en nedsættelse på 50 mio. kr.
Vi ønskede faktuelt en nedsættelse på, hvad der svarede til knap 6 mio. kroner.

Borgmesterens anden standardudtalelse er, i perioden mellem kommunalvalgene, at hvis man ønsker ændringer, så må man stemme anderledes næste gang.

Helt enig. Det gør jeg også, og egentlig skulle vi vel snart have nye ben i den suppe, som vi har haft de mere end seneste 40 år.
Tid til forandring.

I forbindelse med Budgetforhandlingerne ønskede Grundejerne i første omgang, at nedsætte grundskylden til, hvad den var i 2010, hvor det Venstrestyrede Lyserøde Byråd.
Det var det IKKE politisk flertal for. Hverken blandt de politiske partier eller Lokallisten “Havdruplisten”.
Eneste parti som ville det samme var Liberal Alliance.

Vort ønske var faktisk kun 6. mio. kr. tilbageført til dem der opretholder hele Solrød Kommune.

Alle kan tjekke sin grundskyld og alle vil konstatere, at indenfor de seneste 10 år er grundskylden steget i Solrød Kommune i omegnen af 50-60 procent.

Liste G – Grundejerne er en upolitisk lokalliste, som udover en nedsættelse af den urimelige grundskyld, ønsker at tage ansvar.

Det gør vi gerne og ikke mindst i dialog som jer som brugere af de ydelser kommunen tilbyder.

Vi tager ansvar, hvilket vi allerede har bevist de seneste 4 år.

Vi er klar til 4 år mere.

Stem Liste G – Grundejerne

Husk – det er dine penge som kommunen forvalter.

Kilde: Jørgen Kreutzer
Liste G – Grundejerne

Deltag i debatten
Del.