Den offentlige sektors komplekse bureaukrati leder til ringere fleksibilitet og dårligere anvendelse af de ressourcer, som bl.a. kommunerne har. Det skal vi have et opgør med, hvis vi skal have en bedre offentlig sektor og en bedre service.

Ifølge Teknologirådet da er der lagt planer for 140 % af det danske territorium. Det indikerer, at man i den offentlige sektor har et for stort fokus på planlægning.

Et eksempel på overplanlægning er fra Solrød Kommune, hvor byrådet på det sidste møde i 2017 vedtog kommuneplanen, dog med en undtagelse i forhold til erhvervsarealerne mellem Køge Bugt Motorvejen og Ringsted Banen. Disse områder måtte gå tilbage til en status af “Perspektivareal”. Dette skyldtes at Teknik og Miljøforvaltningen ikke havde taget højde for Fingerplanen 2017. Fingerplanen varetages af Erhvervsstyrelsen og dermed i en helt anden del af den offentlige sektor.

Mindre bureaukrati:
En mere effektiv offentlig sektor kræver at der gøres op med overplanlægningen og dermed er der også et presserende behov for et opgør med bureaukratiet.
I eksemplet med Solrød Kommune, så bø Solrød Kommune få gennemgået sine forvaltninger og forretningsprocesser for at få fjernet unødige procesregler og for at få en bedre struktur på forvaltningernes struktur, så man ligeledes kan få bedre styr på forvaltningerne.

Kilde: Peter Sjølin – Medlem af LIberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.