2017 har på mange måder, været et godt år for Solrød Kommune.

I Trylleskoven Strand er den sidste boligø blevet solgt, og også i Havdrup Vest summer det med byggeaktivitet. Den nye udvidelse af plejecenter Christians Have er igangsat, og også børnehaven Bølgen står over for en udvidelse. Sidst men ikke mindst fik projektet “Vi hjerter Havdrup”, luft under vingerne – et projekt som jeg ved at mange borgere ser frem til bliver realiseret. Disse ting og mange flere, vidner om at vi bor i en kommune hvor det går godt, hvor vi har vækst, og hvor økonomien er god.

To skridt frem og et tilbage

I årets første måneder fik kommunens ældste folkeskoleelever mulighed for, at stifte mere kendskab med politik, da skolevalget blev afholdt. Her blev Liberal Alliance den store stemmesluger med 27,8% af elevernes stemmer, mens Venstre løb med næstflest stemmer (19,5%).

Også til kommunalvalget i november, var der fremgang at spore for Liberal Alliance. Med mere end 66% flere stemmer end ved sidste valg, fik Liberal Alliance et flot valg. Ved fintællingen blev det dog gjort klart, at Liberal Alliance manglede omtrent 30 stemmer, for at bibeholde begge vores mandater.

Med en procentvis tilbagegang for både Venstre, De Konservative, Grundejerne og Havdruplisten betød det samtidig, at de borgerlige partier i Solrød ikke står så stærkt nu, som det var tilfældet for 4 år siden. Således kunne både Socialdemokratiet mønstre et ekstra mandat, ligesom at De Radikale for første gang i 39 år, blev valgt ind i byrådet.

Solrød har brug for ægte liberale partier

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har under kommunalvalget vist tegn på et politisk skifte, i en mere ideologisk retning. Det bliver derfor spændende at se, om borgmester Niels Hörup bliver tvunget til at vælge side, når vi når budgetlægningen til sommer.

På den ene side kan et svækket borgerligt flertal tale for, at det bliver endnu sværere end sidste år, at samle et flertal for klassiske borgerlige mærkesager, såsom sænkelse af kommuneskat og grundskyld, samt et øget fokus på vores erhvervsliv. Omvendt kan kravene fra de røde partier vise sig sig for store for Venstre, således at der bliver mere velvilje til at indgå en aftale med Grundejerne og Liberal Alliance.

Nytårsforsæt for Liberal Alliance

Med blot ét enkelt mandat i byrådet, får Liberal Alliance næppe gennemført hele vores valgprogram i den kommende byrådsperiode. Jeg er derfor klar til at indgå de nødvendige kompromiser, for at få politisk indflydelse. Det kræver selvfølgelig velvilje fra byrådets resterende partier, da ingen partier, ej heller Liberal Alliance, vil være med i politiske forlig for enhver pris. Jeg skal kunne se vores vælgere i øjnene bagefter, og forsvare, hvilken positiv forskel som Liberal Alliance har gjort, ved at deltage.

I forbindelse med konstitueringsforhandlignerne, har jeg haft et klart ønske om at vi fra kommunalt side, skal arbejde mere strategisk med vores erhvervspolitik. Egentlig havde jeg helst set at vi nedsatte et egentligt erhvervsudvalg i Solrød Kommune. Men nu hvor der ikke var opbakning til dette, er jeg glad for at Økonomiudvalget kommer til at ændre mødeformen, således at der i højere grad kan sættes fokus på strategiske udviklingsopgaver, herunder kommunens erhvervspolitik.

En række sager fra 2017 som optog Solrød-borgerne, vidner om hvor vigtigt det er, at der er offentlighed og gennemsigtighed omkring politiske beslutninger. Her tænker jeg blandt andet på “dynegate”, omkring vask af lagner, dyner og håndklæder på vores lokale plejecenter.
Også sagen omkring kantsten og fortovsrenoveringer for over 7 millioner kroner har trukket overskrifter. Mange borgere har spurgt sig selv, om en sådan investering virkelig var nødvendig, og har stillet spørgsmålstegn ved baggrunden for at skifte stenene. Sidst men ikke mindst, har mange borgere på Åsvej ikke vidst om de er købt eller solgt, grundet muligheden for et kommende erhvervsområde mellem motorvejen og den nye jernbane.

Jeg ser derfor gerne, at gør som eksempelvis Roskilde og Køge Kommune, og begynder at livestreame byrådsmøderne på internettet. Herved kan alle borgere få indblik i den politiske process, og følge med i en enkelt sag som optager dem, uden at skulle afsætte en helt aften for møde fysisk op.

Samtidig er jeg af den opfattelse, at et sådant tiltag, vil være med til at holde os politikere “oppe på dupperne”. Hvis byrådet i højere grad vil blive målt og vejet af vælgerne, er det også i alle politikeres interesse, at sætte sig endnu grundigere ind i de enkelte sager.

2018 bliver et spændende år for Solrød Kommune.

Rigtig godt nytår!

Emil Blücher
Byrådsmedlem, Liberal Alliance

Deltag i debatten
Del.