Dansk Folkepartis repræsentant i Solrøds byråd, Brian Mørch, gik til budgetforhandlingerne med følgende klare mål:

Ingen besparelser på ældre-, skole- og daginstitutionsområdet.

Set med vores øjne er det i sandhed et godt resultat, der er kommet ud af dette års budgetforhandlinger.

Rengøring til de visiterede ældre hver 2 uge.

Kortlægning af behovet for et Initiativ til ensomme/isolerede ældre

Der er afsat en pulje til køb af nye skolemøbler.

Fokus på forebyggelse i folkeskolen, herunder en analyse med fokus på trivsel og børn fra specialområdet.

Der er desuden blevet lavet en god og fornuftig investering i vores børn, ved at øge pædagogandelen i daginstitutionerne fra 53,6 til 60 procent.

Nye forbedrede faglokaler og udearealer på skolen i Havdrup.

Fortsat fokus på at der bliver bygget en idrætshal i Solrød, og opført en kunststofbane i Havdrup, måske ikke lige nu og her, men i de kommende år.

Dermed ikke sagt, at ovennævnte områder ikke kan gøres bedre, hvorfor vores mål er og altid vil være, at kæmpe for yderligere forbedringer.

Vi kan konstatere, at Islam bid for bid tager en del af Danmark og vores kultur. Bl.a. stod vi Desværre helt alene til forhandlingerne i forhold til vores ønske, om at hver enkelt borger selvfølgelig skal have mulighed for at kunne fravælge halalcertificerede produkter i de kommunale tilbud til vores børn og ældre.

Jens Fiskbæk
Formand
Dansk Folkeparti Solrød lokalafdeling.

Deltag i debatten
Del.