Havdrup får nyt grønt område

Borgernes ønsker er i centrum i arbejdet med et helt nyt, attraktivt grønt område i den nye bydel i Havdrup Vest.

Legebakker, petanquebane og en lille æblelund, det er blandt de emner, der er på tegnebrættet til det nye grønne område i Havdrup Vest, hvor en helt ny bydel er ved at skyde frem.

Byrådet i Solrød Kommune vedtog på byrådsmødet den 27. november at frigive 932.000 kr. til projektet, som samlet set i alt kommer til at løbe op i ca. 2,6 mio.kr.

“Det har været vigtigt for byrådet, at borgerne i området har været med i projektet helt fra starten af, og hele området kommer til at centrere sig om deres ønsker om et grønt og rekreativt område, der appellerer til børn, unge og ældre,” siger borgmester Niels Hörup, som fortæller, at det nye grønne område skal være med til at definere hele bydelen Havdrup Vest.

Det rekreative område kommer til at bestå af to gennemgående grønne kiler og en mindre lommepark, som både vil appellere til hyggeligt samvær omkring etablerede bål- og grillpladser og invitere til motion bl.a. via en 100 meter løbebane. Samtidig omdannes områdets nuværende vandhul til en attraktiv sø med gode oversigtsforhold, hvor børnene kan kaste fiskenet i vandet.

De to grønne kiler forventes at stå færdigt i sommeren 2018. Nu sælges det sidste jord i Havdrup Vest

Solrød Kommune gør nu klar til byggemodning og salg af et knapt 9.400 m2 stort område i Havdrup Vest.

På nabogrundene er attraktive boliger i forskellige udformninger de seneste år vokset frem og har skabt en helt ny bydel i Havdrup, og nu gør Solrød Kommune klar til, at det sidste areal i Havdrup Vest kan sættes til salg.

Arealet er på knapt 9.400 m2 og grænser op til Hyldeblomsthaven og Syrenhaven, og kommunen forventer, at det kommer til at rumme 20-25 nye boliger.

“Udbuddet af den sidste jord i Havdrup Vest er samtidig fortællingen om, hvordan en helt ny attraktiv og moderne bydel i løbet af de sidste par år er vokset frem i vores i forvejen populære by Havdrup. Vi oplever i disse år en meget stor interesse for at flytte til kommunen, og de mange forskellige boligtilbud i Havdrup Vest appellerer til mange. Samtidig ligger udtrykket i Havdrup Vest rigtig godt i tråd med den spændende udvikling Havdrup Bymidte er i gang med,” siger borgmester Niels Hörup.

Hele Havdrup Vest har et samlet areal på 19,4 ha og er beliggende i Havdrups sydvestlige hjørne mellem Tykmosevej og Kildevej.

Solrød Kommune flytter “vintersaltet” til Åsvej

For at mindske støjgener og effektivisere arbejdsgange etablerer Solrød Kommune nu en helt ny vinterberedskabsplads på Åsvej.

Når Kong Vinter har meldt sin ankomst, gælder det om at være klar med plove og salt, så alle trods sne og is trygt kan færdes på kommunale veje og fortove.

Byrådet i Solrød Kommune har derfor besluttet at frigive midler til at etablere en helt ny vinterberedskabsplads på kommunens areal på Åsvej syd for køreteknisk anlæg. Den nye vinterberedskabsplads skal samtidig effektivisere arbejdsgangene omkring vinterberedskabet.

Tidligere har kommunen rykket ud til kampen mod de glatte veje fra materielpladsen i Solrød Landsby, men det har vist sig, at det på grund af støjgener ikke er muligt at drive vinterberedskab derfra. Derfor har kommunen for vinteren 2016/2017 samt vinteren 2017/2018 lejet en lade og en gårdsplads på Nordmarksvej til vinterberedskabet. Det er dog ikke en langsigtet holdbar løsning, da alt materiale og restsalt hvert efterår og forår skal flyttes mellem materielgården og laden på Nordmarksvej.

Den nye vinterberedskabsplads på Åsvej kommer til at dække et ca. 3.000 m2 stort område, hvor der også vil blive etableret en stålhal til opbevaring af udstyr som plove og andet vintermateriel samtidig med, at der indrettes saltlager og skylleplads med olieudskiller.

Projektet forventes at koste ca. 3,5 mio.kr., og det bliver sat i gang allerede i år.

Kilde: Mette Birkvald Sørensen

Deltag i debatten
Del.