Den lange periode med godt vejr har atter skabt lidt for gode forhold for ildebrande. Beredskabet har derfor udstedt afbrændingsforbud.

Med baggrund i længere tids tørke udstedes i kommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns afbrændingsforbud.

På landsplan er tørkeindekset nu 9,5, og det røde 10-tal popper op lokalt. Vi skal tilbage til 2008 for at finde noget værre så tidligt på året. Dengang kom landstallet op på et rent 10-tal, som er den højeste værdi på skalaen.

Det nedlagte forbud dækker følgende:

Afbrænding af:

 • Haveaffald (se evt. særregler for den pågældende kommunes), ex, miljøafdelingen.
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • affald fra skovbrug,
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • bål, bålfade og Sankt Hans bål.
 • Fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

 

Brug af apparater og lign. i det fri,herunder:

 • grill (Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag)
 • ildsteder,
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, (undtaget er virksomheder der udfører arbejde efter retningslinerne for varmt arbejde, og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse).

 

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

 

Selvom der kommer lidt nedbør de kommende dage vil risikoen fortsat være høj.

Beredskabet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.