Ny skoleleder ansat på Sydkystens Privatskole

Når elever og medarbejdere vender tilbage til Sydkystens Privatskole efter sommerferien, møder der dem en nyansat skoleleder. Bestyrelsen har efter en længere proces valgt at ansætte René Jørgensen som skoleleder med virkning pr. 1. august.

René Jørgensen er 52 år, læreruddannet fra Haslev Seminarium i 1990, og fortsat bosiddende i Haslev med sin familie. René startede som lærer på en privatskole i Sorø, men valgte efter 9 år at blive leder. René Jørgensen har således 18 års erfaring med skoleledelse i Faxe og Halsnæs kommuner og har undervejs erhvervet sig diplomuddannelse i ledelse.

René Jørgensen

Udover den store erfaring med den daglige skoledrift har René bestredet opgaver for den kommunale forvaltning – med hovedvægt i opgaveløsning vedrørende økonomi, lærernes opgaveoversigter og de kommunale skolebygninger.
”Jeg glæder mig til at møde elever, personale og forældre og blive en del af skolens hverdag. Jeg ser især frem til at understøtte det gode arbejde omkring skolens kultur, og tage udgangspunkt i dette, så de utrolig flotte resultater, eleverne opnår, fastholdes. Først og fremmest handler det dog om, at lære skolen rigtig godt at kende og sikre trivslen for alle med en ny leder ved roret.”

Mandag d. 13.august vil René Jørgensen i egenskab af skoleleder for Sydkystens Privatskole således stå klar til at modtage elever og forældre til et nyt lærerigt skoleår.

Nyt indskolingshus på Sydkystens Privatskole

Sydkystens Privatskole har skabt økonomisk mulighed for at bygge nye lokaler til eleverne i 0. – 4. klasse samt skolens SFO. Skolen har entreret med firmaet ABC Pavilloner fra Engesvang ved Ikast, der tidligere har stået for opførsel af bygninger på flere skoler, blandt andet Ålborg Universitet og friskolen i Ørestaden.

Byggeriet udføres via samling af færdigproduceret moduler – produktionen er allerede startet på fabrikken i Jylland. Første spadestik finder sted onsdag d 22/8, hvor borgmester Niels Hörup vil hjælpe skolen med at komme i jorden. Ifølge tidsplanen er det forventet, at eleverne skal flytte ind i de nye lokaler inden juleferien.

De vil udover nye lokaler møde op til nye møbler, garderober og andet inventar, der skal medvirke til at skabe den bedst mulige skoledag for alle til gavn for trivsel og læring. Der er stadig ledige pladser i 0. klasse på Sydkystens Privatskole, en klasse og skole, hvor der udover helt nye fysiske rammer fortsat er fokus på læring, trivsel og dannelse.

Er du interesseret i en af de ledige pladser er du velkommen til at kontakte skoleleder René Jørgensen.

Kilde: Skoleleder René Jørgensen

 

Deltag i debatten
Del.