En ny rundkørsel på Tåstrupvej nær ved Solrød Kommunes største folkeskole skal øge trafiksikkerheden for både elever og trafikanter samtidig med, at den travle morgen- og eftermiddagstrafik kommer til at glide bedre.

Byrådet i Solrød Kommune har afsat 3,7 mio. kr. til en ny rundkørsel på den stærkt trafikerede Tåstrupvej, der er hyppigt benyttet af bilister mellem Tåstrup og Køge i især morgen- og eftermiddagstimerne.

Strækningen er også et trafikalt knudepunkt for Solrød Kommunes største folkeskole med flere end 1000 elever, og mange forældre benytter hver dag stikvejen Vestre Grænsevej på vej til skole med deres børn. Det er netop krydset ved Tåstrupvej og Vestre Grænsevej, der nu skal forenes i en rundkørsel.

”Der har længe været store problemer med afviklingen af trafikken fra Vestre Grænsevej, og denne problemtik er kun blevet forstærket i forbindelse med de sidste par års udbygninger af Uglegårdsskolen. Samtidig er der flere gange målt hastigheder langt over det tilladte på strækningen, hvilket er stærkt bekymrende særligt set i forhold til de mange børn, der skal til og fra skole ad den strækning. Derfor er vi i byrådet meget tilfredse med beslutningen om at etablere en rundkørsel, der helt automatisk vil få bilisterne til at sætte farten ned,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Trafikmålinger på strækningen viser, at det kun er ca. halvdelen af alle bilister på vejen, der overholder hastighedsgrænsen på 50 km/t set over alle ugens dage. Enkelte gange er der målt hastigheder på over 100 km/t.

Den kommende rundkørsel kommer til at blive bygget med kantsten af granit af både driftsmæssige og æstetiske hensyn.

Deltag i debatten
Del.