En omfattende ombygning af Solrød Idrætscenter går nu ind i den første fase, hvor der etableres et nyt, attraktivt tilholdssted til ungdomsklubben Klub 2680.

Et aktivt og levende idrætscenter med gode muligheder for fællesskaber, samhørighed og fleksible og attraktive rammer, hvor mennesker kan mødes. Det var et af de gennemgående ønsker, da Solrød Kommune i 2018 spurgte brugerne af Solrød Idrætscenter ind til deres drømme og ønsker for idrætscentret. Her pegede borgerne bl.a. på at inddrage lokalerne, hvor ungdomsklubben Klub2680 har hjemme, til et indbydende ‘hjerterum’ ved idrætscentrets foyer.

Og det ønske får borgerne nu opfyldt.

Byrådet har nemlig på februar måneds byrådsmøde afsat penge til at flytte Klub 2680 fra klubbens nuværende lokale i det tidligere cafeteria ved idrætscentrets foyer til et nyt og istandsat lokale ved hal C med både gamerrum og storskærm. Det skal bane vejen for at skabe plads til et levende og attraktivt hjerterum i Solrød Idrætscenter samtidig med, at de unge brugere af klubben får et moderne og hyggeligt tilholdssted.

Samtidig er flytningen af Klub2680 første skridt på vejen mod en omfattende ombygning af idrætscentret, der bl.a. på sigt omfatter etableringen af en helt ny idrætshal under forudsætning af salgsindtægter fra den såkaldte Cordozagrund.

“Vi er allerede beriget med nogle rigtig gode idrætsfaciliteter, som gør, at vi kan støtte op om borgernes fysiske og mentale sundhed, og i byrådet vil vi gerne skabe endnu bedre rammer i vores dejlige kommune.  Derfor er det også en del af budget 2019-2022, at vi på sigt vil etablere en helt ny hal i Solrød Idrætscenter, og flytningen af Klub2680 og etableringen af et indbydende hjerterum skal derfor også ses i en større sammenhæng, som skal skabe et mere levende og aktivt idrætscenter til glæde for vores borgere,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds-, og fritidsudvalget.

Efter flytningen af Klub2680 skal tankerne om det kommende hjerterum konkretiseres. Det ligger nemlig endnu ikke fast præcis, hvordan hjerterummet kommer til at tage sig ud, men en ting er helt sikker – borgerne skal inddrages. Med udgangspunkt i byrådets pejlemærke om ‘åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv’ går Solrød Kommune derfor i løbet af 2019 i dialog med og involverer de berørte bruger af idrætscentret, så hjerterummet bliver målrettet brugernes drømme og ønsker.

Kilde: Solrød Kommune

 

Deltag i debatten
Del.