Overskudsvarme fra virksomheden CPKelco skal forsyne både husstande, Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter med grøn og bæredygtig fjernvarme.

Tilbage i april måned i år tog byrådet i Solrød Kommune endnu et stort skridt mod et grønnere Danmark ved at sende et projektforslag, som skal sikre bæredygtig fjernvarme til ca. 340 husstande i den sydvestlige del af Solrød Kommune, i høring. Og nu har byrådet på december måneds byrådsmøde taget endnu et stort grønt skridt ved at beslutte at udvide projektet til også at omfatte Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter.

Det betyder, at overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved kommer til at forsyne både landsbyerne Naurbjerg, Kirke Skensved og en del af Havdrup, herunder Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter, med bæredygtig fjernvarme.

“Vi har alle sammen et ansvar for at nedbringe CO2-udledningen og tænke i smarte, bæredygtige løsninger, og det er præcis, hvad vi gør med det her projekt. Vi tager både hånd om de mindre “oliefyrs-landsbyer” samtidig med, at vi kobler Havdrup Skole og Havdrups idrætscenter på en klimavenlig og bæredygtig varmeforsyning. Det er et rent win-win projekt, og det betyder også, at vi nu er endnu tættere på at nå vores ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 procent inden 2025,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Helt konkret er CO2-gevinsten på det innovative klimaprojekt vurderet til ca. 900 tons om året, svarende til CO2-udslippet fra typisk ca. 200 enfamiliehuse med olie eller gasfyr.

Solrød Kommune forventer, at de første huse kan blive koblet på den klimavenlige fjernvarme i 2019, og ud over en grøn samvittighed kan borgerne i de berørte områder også glæde sig over, at det innovative klimaprojekt også giver rigtig god mening økonomisk. Fjernvarmen får nemlig konkurrencedygtige priser i forhold til naturgas og vil være markant billigere end alle andre opstillede varmeforsyningsformer. Samtidig er det økonomisk fordelagtigt at tilslutte sig projektet i opstartsfasen, fremfor at vente til senere, hvor der vil være en tilslutningsafgift, som borgerne skal betale.

Projektforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Solrød Fjernvarme, Solrød Kommune og CPKelco med assistance fra de lokale klimaagenter i Solrød, og anlægsoverslaget for det samlede projektforslag er på ca. 35 mio. kr. i alt ekskl. moms.

Fakta
Solrød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for at godkende projektet, så lovgivningen overholdes, og det er Solrød Fjernvarme a.m.b.a., der er ansvarlig for etablering og drift af det nye varmesystem. Projektet indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra CPKelco til fjernvarme. Fjernvarmen sendes ud i et nyt ledningsnet, der føres gennem den nordøstlige del af Lille Skensved og frem til landsbyerne Naurbjerg, Kirke Skensved samt til den sydlige del af Havdrup by, hvor også varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere tilsluttes. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning ned til Havdrup Solvarmeanlæg.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.