To gavmilde borgere stiller en del af deres have til rådighed, så cykelstien ind i Gl. Havdrup nu bliver forlænget, og trafiksikkerheden øges.

Trafiksikkerheden i Gl. Havdrup får et nøk op. To gavmilde borgere har nemlig valgt at stille en del af deres have vederlagsfrit til rådighed, så Solrød Kommune nu kan forlænge den dobbeltrettede cykelsti, der løber langs med Skolevej.

Byrådet godkendte på byrådsmødet i september derfor, at der kan anvendes 450.000 kr. til cykelstien – penge, der i forvejen var afsat i budgettet til at trafiksikre svinget ind i Gl. Havdrup ved Skolevej.

Det er borgerne selv, der har kontaktet Solrød Kommune med tilbuddet om muligheden for at forlænge cykelstien mellem Havdrup og Gl. Havdrup et stykke ind i byen, og det fortjener anerkendelse, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

“På byrådets vegne vil jeg gerne udtrykke vores taknemmelighed over for de to borgere, der fortjener stor cadeau for at vise ansvarsbevidsthed i en sådan grad over for deres medborgere, det er meget flot,” siger Niels Hörup.

Det er aftalt med borgerne, at cykelstien langs med Skolevej forlænges helt ned til kirkemuren, hvor det er mere sikkert for cyklister at krydse over til den anden side af gaden. Ved afslutningen af cyklestien etablerer Solrød Kommune også et hastighedsdæmpende bump, som er med til at øge trafiksikkerheden yderligere.

Kommunen sætter i forbindelse med arbejdet naturligvis en ny hæk op og reetablerer et stengærde langs med de to berørte borgeres have og cykelstien.

Kilde: Solrød Kommune

 

Deltag i debatten
Del.