Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget af sætte penge af til en 1,5 km cykelsti mellem landsbyerne Kirke Skensved og Naurbjerg.

Snart kommer der endnu bedre mulighed for at lufte jernhesten i Solrød Kommune. Nu bliver det sidste hul i en cykelring, der forbinder byerne i Solrød Kommune, nemlig lukket med en ca. 1,5 km cykelsti mellem byerne Kirke Skensved og Naurbjerg.

Det besluttede byrådet i Solrød Kommune på december måneds byrådsmøde, hvor det også blev vedtaget at tage imod 1,8 mio. kr. fra Statens Cykelpulje til den nye cykelsti. Projektet løber i alt op i 4,5 mio. kr., hvoraf Solrød Kommune selv finansierer de 2,7 mio. kr.

Der er en stor opbakning til projektet fra borgerne i de to landsbyer, og alle fire private lodsejere på strækningen er allerede sidste år endda gået med til at afgive en del af deres jord til cykelstien.

“Det er imponerende, hvor stor opbakning der er til at finde en løsning på, hvad der er bedst for lokalsamfundet, og de fire lodsejere skal have stor tak for at afstå deres jord til det gode formål. Samtidig glæder det mig meget, at man nu kan cykle sikkert mellem alle vores byer, og jeg vil gerne sende en stor tak af sted til forligskredsen bag Statens Cykelpulje,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Udover at kunne etablere en sikker og tryg forbindelse for cyklister og gående mellem Kirke Skensved og Naurbjerg bliver Havdrup nu også forbundet med de nye stisystemer, der skaber forbindelse til Køge Transportcenter, Køge Nord Station, Køge Campus og Sjællands Universitetshospital, Køge.

Cykelstien mellem de to landsbyer kommer til at krydse jernbanen Lille Syd, og Solrød Kommune vil nu kontakte BaneDanmark, som i 2017 har tilkendegivet at ville udføre den nødvendige stikrydsning af banen, for at sikre sig BaneDanmarks fortsatte opbakning til projektet.

Fakta

Cykelstien udgør en samlet strækning på ca. 1,5 km., og selve cykelstien anlægges i ca. 2,5 meters bredde i asfalt med en adskillende rabat mod landevejen på ca 1-1,5 meter. Stien skal løbe mellem de to landsbyer frem til hver af byzoneskiltene, og ved indgangen til landbyerne udføres en hastighedsdæmpende “byport” i stil med de byporte, som findes ved indgangene til Jersie Landsby.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.