Sådan kunne man godt få lyst til at udlægge den berømte sætning, der så smukt står skrevet over Byretten i København.

For er det ikke sådan, at vi igen og igen oplever, at de højtærede dommere i den danske dommerstand, i mange sager lader de kriminelle slippe med en løftet pegefinger, eller når det går rigtig hedt for sig, så rammes den kriminelle af en betinget dom (en betinget dom betyder, at straffen kun vil blive udløst, såfremt den dømte begår lignende kriminalitet, inden for en nærmere fastsat periode).
Jeg har slet ikke tal på hvor mange gange, jeg har hørt en af disse dømte, med en betinget dom i hånden, stolt erklærer for sine venner, eller familie – “der kan I se, der skete ingenting”.
Nu har de så igen gentaget kunststykket. Her i Solrød, har vi, tilsyneladende, en voksen velfungerende mand, men med et voldsomt temperament. Et temperament, som han, jf. en nylig domfældelse, har ladet gå ud over et ældre ægtepar i 70.erne. Han har truet dem, bl.a. ved at holde en pistol op mod forurettedes hoved, han har udøvet vold imod den ældre mand, hvilket har betydet, at denne stadig er såvel fysisk som psykisk berørt af overfaldene.
Han har forulempet ansatte i Solrød kommune, og truet dem med alverdens ulykker, bl.a. død, ligesom han har ladet sin vrede gå ud over adskillige andre i kvarteret, i øvrigt et roligt villakvarter i Solrød kommune. Og nej, der er ikke tale om et bandemedlem, og nej, ej heller om en rokker med nedgroede tånegle. Der er derimod tale om en voksen familiefar med hustru, børn, villa, kat, samt med en særegen kontrol over sit temperament.
Nu er der så, for nyligt, faldet dom i sagen, byretten i Roskilde har talt, 5 måneders fængsel, hvoraf de 4 måneder blev gjort betinget, med en prøvetid på 2 år. Den ene måned blev gjort ubetinget, idet gerningsmanden havde været varetægtsfængslet i 1 måned, under sagens opklaring. Dertil blev han idømt 100 timers samfundstjeneste.
Dette var straffen for at have forulempet, truet og overfaldet en ældre mand, for derefter igen, at have overfaldet og truet den ældre mand, for at formå denne til at trække sin anmeldelse om det første overfald tilbage. Dertil kommer truslerne mod bl.a. 2 ansatte i Solrød kommune.
Har den voldelige og truende mand, fået en straf han kan lære af? Har straffen ydet retfærdighed til de forurettede? Har straffen øget borgernes tillid til systemet? Har loven og dermed retsvæsnet øget borgerne beskyttelse og sikkerhed? Jeg tillader mig at tvivle.
Og jo, naturligvis skal samfundet da hjælpe en mand med “nedgroede tånegle” eller hvad der ellers måtte stikke ham, det kan jo bare ikke være rigtigt, at det som i dette tilfælde, er den forurettede og hans hustru, der skal betale prisen.
Hvor er beskyttelsen, hvor er samfundets hjælp til de, der godt kan og som gerne vil opføre sig anstændigt, er det det, man mener med “Med lov skal man land bygge”???

Jens Fiskbæk
Formand
Dansk Folkeparti
Solrød lokalafdeling.

Deltag i debatten
Del.