Sammen med EUC Sjælland og en gruppe lokale industrivirksomheder fra Køge Bugt har Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) sat projekt Test dig Selv i søen. Projektet folder uddannelsesmulighederne indenfor industrien ud for uddannelsesparate 9. kl. elever og tilbyder et branchepraktikforløb, hvor praksis skal give kendskab til uddannelserne.

EUC Sjælland på Campus Køge var i går aftes rammen omkring det første introforløb for elever
og forældre der havde tilmeldt sig Test dig Selv gennem deres lokale UUV vejleder på skolerne i
Køge Bugt.

Direktør Henning Dam, der var medejer af en industrivirksomhed i Esbjerg, gjorde rede for at
110 industrivirksomheder på landsplan havde slået sig sammen i projektet
www.industritekniker.nu som rejste land og rige rundt for at fortælle om uddannelse, arbejds- og
løsforhold i industrien, for der mangler både arbejdskraft og lærlinge. Elevlønnen er på 12 –
15.000 kr. og en nyuddannet begynder med en løn på mindst 30.000.

Mette Foldager, der var udlært på virksomheden MAN i København februar 2018, foldede
lærlingeuddannelsen ud som industritekniker. Mange kender navnene på kendte
erhvervsuddannelser som tømrer, bager, smed og frisør, mens mange af uddannelserne indenfor
industrien er ukendte. Mette fortalte som sin vej til industriteknikeruddannelsen, der var gået
over Midtsjællands Efterskole, så HF Søfart fra Ærø, ud og sejle og her fik hun øje på
industriteknikeruddannelsen, samtidig med at hun også havde fundet ud af, at det med maskiner
lige var hende. En frisk og sej pige, der foldede den ukendte industriteknikeruddannelse ud for
elever og forældre og fortalte om en begyndelsesløn der lå noget højere end de 30.000 kr. som
Henning Dam havde nævnt.

Dennis Simonsen fra EUC Sjælland viste rundt i erhvervsskolens værksteder og præsenterede
undervisningen på grundforløb 1 og 2, som det er muligt at begynde på, på EUC Sjælland efter
folkeskolen, eller efter en gymnasial uddannelse, som havde været Mettes vej.

Studievejleder Lene Knudsen fra Erhvervsakademi Sjællands afdeling på Campus Køge foldede
videreuddannelsesmulighederne ud efter en afsluttet erhvervsuddannelse. Der var mange.
Videreuddannelsesvejen efter en erhvervsuddannelse eller en EUX (en erhvervsuddannelse med
gymnasiale fag) er en ikke kendt uddannelsesvej, men med akademiuddannelse, diplom/
bachelor uddannelse og afsluttede med masteruddannelse er der også en mulig
videreuddannelsesvej her, som Lene Knudsen viste de unge og deres forældre.

Aftenen sluttede med et friskt indspark fra smedelærling Vicktor fra virksomheden HM Rustfri i
Lille Skensved. En god virksomhed med et godt miljø, hvor alle kan tale med alle. Vicktor fortalte
om sin arbejdsdag som lærling og besvarede friskt alle spørgsmål.

UUV vejleder Martin Larsen samlede op og bad eleverne om at aflevere deres ønsker til en
branchepraktik, som han så vil formidle i samarbejde med projektets virksomheder. UUV er gået
ind i projektet i forbindelse med den politiske målsætning om at flere afgangselever skal vælge
en erhvervsuddannelse. For at vælge en erhvervsuddannelse kræver det kendskab til
mulighederne, og sammen med lokale virksomheder og skoleafdelingerne i Greve, Køge, Solrød
og Stevns er målet, at projekt Test dig Selv skal udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne,
i første omgang industriens erhvervsuddannelser.

Test dig Selv for 9. årgang i Køge bugt. Opstartsmøde den 29.10. på EUC Sjælland –
med programmet herunder:

Opstarts-aften 29. oktober 17.00 – 20.00 på EUC Sjællands afdeling på Campus Køge
Program for aftenen:
17.00 Velkommen og præsentation af projektet v. projekt-vejleder Martin Larsen
17.10 Velkomst og EUD situationen v. Centerleder Mark Jensen, UUV Køge Bugt
17.20 Film om eud https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-enerhvervsuddannelse
17.30 Henning Dam – daglig leder af industritekniker.nu deltager sammen med en rollemodel.
18.00 Sandwich og sodavand og snak ved bordene
18.25 Rundvisning på EUC v. Ole Nørvang Holm, Support- og Erhvervschef
18.50 Jan Pedersen, Afdelingsleder Smede afdelingen EUC
19.00 Mød en lærling, Lærling HM Rustfri Victor Smed
19.15 Lille pause
19.20 Erhvervsakademi Lene Knudsen
19.40 Ønske om praktik? Evt. tip en 13’er
20.00 Tak for i aften
Martin Larsen, vejleder UUV Køge Bugt
www.uuv.dk/testdigselv

Kilde: UUV Køge

Deltag i debatten
Del.