Solrød Byråd ønsker at anlægge et transportcenter, i det naturskønne område mellem Roskildevej og Solrød Byvej.

På mandagens byrådsmøde, var transportcenteret atter til afstemning. Her stemte Liberal Alliances lokale byrådsmedlem Emil Blücher nej til dagsordenspunktet, som han har gjort gentagne gange.

“Transportcenteret vil medføre en lang række af gener – især for vores landsbyer. Til
gengæld er det småt med de positive effekter af projektet. Man har ikke engang regnet på,
hvilke afledte effekter og udgifter, der vil opstå som følge af projektet ”.

Særligt beboerne på Åsvej, har ifølge Emil Blücher været udsat for en helt urimelig
behandling. På byrådsmødet som det frem, at beboerne efter mere end to års kamp, var
blevet tilbudt en købsaftale af den private developer, som har vist interesse for området.

“Det nok mest skræmmende, er at økonomiudvalget har nikket ja til en lokalplan, uden at der
har været en løsning for de borgere som har været direkte berørt. Byrådet var klar til at
acceptere, at borgerne på Åsvej skulle bo midt inde i et transportcenter. Det synes jeg er en
utrolig kynisk måde at behandle borgere på”.

Borgerne på Åsvej, har været flittige besøgende i byrådssalen, i de mere end to år som
planerne om et transportcenter har stået på. Af flere omgange har de berettet om at de har
følt sig stavnsbundne til deres ejendom, så længe at der ikke er faldet en endelig afgørelse.

“Set med med mine øjne, har der været tale om et udmattelsesforløb, hvor man har ventet
på at borgerne skulle give op. Man burde i stedet tidligt have indgået om en frivillig aftale,
som man eksempelvis har gjort i Køge”.

Liberal Alliance er generelt fortaler for gode forhold for erhvervslivet. Kritikken fra det lokale
byrådsmedlem, er derfor primært en kritik, af det konkrete projekt, som ifølge Emil Blücher
“sigter efter laveste fællesnævner”. Han havde hellere set, at området blev udnyttet til
kontorbyggeri og blandet erhverv. “Så ville vi nemlig begrænse mængden af tung trafik, og
samtidig skabe nogle arbejdspladser, som ville være langt mere relevante for vores egne
borgere”.

Kilde: Emil Blücher

Deltag i debatten
Del.