En større andel af danske brystkræftpatienter kan skånes for kemoterapi ved brug af en såkaldt prognostisk gentest. Det viser forskningsresultater fra Sjællands Universitetshospital og Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG).

Mellem 50-60 procent af alle brystkræftpatienter skal gennem et langt og krævende behandlingsforløb med kemoterapi, som har bivirkninger og store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.

Undersøgelser, som er baseret på en såkaldt genomisk analyse, gør det muligt ved hjælp af gentesten kaldet PAM50/Prosigna at identificere forskellige subtyper af brystkræft. På den måde kan man identificere brystkræftpatienter, som har lav risiko for tilbagefald. Disse kvinder kan fremover nøjes med antihormonbehandling fremfor et langt og krævende behandlingsforløb med kemoterapi.

– Med den nye viden kan flere brystkræftpatienter skånes for kemoterapi. For den enkelte kvinde vil det betyder, at man kan opretholde en bedre livskvalitet, mindre sygelighed og for eksempel vil have mulighed for at komme hurtigere tilbage på arbejde, fortæller Anne-Vibeke Lænkholm, overlæge på Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, Slagelse.

Sjællands Universitetshospital vil, som et af de første sygehuse i landet, tage testen i brug i løbet af sommeren 2017, og man vil også kunne udbyde analysen til landets øvrige regioner.

På landsplan vil det være relevant at tilbyde testen til omkring 300 brystkræftpatienter, som er over 50 år, heraf cirka 60 patienter i Region Sjælland. Det forventes, at 180 af de der får tilbudt testen på landsplan kan skånes for kemoterapi.

Kilde: Region Sjælland

Deltag i debatten
Del.