Der vil den kommende tid være trafikale ændringer på Tværvej og Tværstien i forbindelse med arbejdet med at klimasikre området.

Arbejdet med at minimere risikoen for oversvømmelser i området omkring Munkekærskolen er i fuld gang, og anlægsarbejdet er nu nået op omkring fodgængerovergangen ved Tværstien.

Her skal KLAR Forsyning etablere en stor betonbrønd, der skal tilsluttes det store rørbassin. Det betyder, at der den kommende tid vil der være trafikale ændringer på Tværvej og Tværstien.

Fra onsdag den 10. april 2019 til og med fredag den 3. maj 2019 er KLAR Forsyning nødt til at lukke fodgængerovergangen ved Tværstien.

Cyklister og gående skal i stedet krydse Tværvej ved Boghvedemarken, hvor KLAR Forsyning sætter skilte og afmærkninger op, der tydeligt viser børnene, hvor de må gå eller cykle, når de skal til og fra skole.

Midlertidig lukning for gennemkørsel på Tværvej

Efter påske kræver arbejdet med etableringen af betonbrønden nogle store maskiner, og det er derfor nødvendigt at lukke Tværvej for gennemkørsel i en kort periode af et par timers varighed mellem tirsdag den 23. april 2019 og fredag den 3. maj 2019.

Under spærringen vil det stadig være muligt for beboere i området at køre til og fra hjemmet. Beboere nord for Tværstien skal køre til Cementvej, mens beboere syd for Tværstien skal køre til Solrød Byvej.

Vi henviser cyklister, der kommer fra Tjørnholmvej og skal op ad Tværvej, til at køre ind af Hirsevej.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KLAR Forsyning på 56 65 22 22.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.