Fra midten af oktober og frem til april er der vejarbejde på Tværvej, da området skal klimasikres.

Udsigten til større regnmængder i fremtiden gør det nødvendigt at klimasikre området omkring Munkekærskolen.

Derfor vil KLAR Forsyning i samarbejde med Solrød Kommune fra slutningen af oktober (uge 44) nedgrave et stort rørbassin i rabatten langs Tværvej.

Tværvej vil være åben i hele perioden, og der vil blive skiltet i området. Det kan dog ikke undgås, at trafikken bliver påvirket, da det er et større arbejde med mange maskiner.

Der er ikke planlagt natarbejde, og skulle det alligevel blive nødvendigt, vil berørte borgere blive varslet på forhånd.

Arbejdet strækker sig fra Tjørneholmvej i syd og op til Boghvedemarken i nord, og i begyndelsen vil der være lysregulering i krydset mellem Tværvej og Tjørneholmvej.

Arbejdet forventer at strække sig frem til april 2019.

For bilister:

Maskinerne arbejder i den østlige side af vejen, og der vil derfor være en indsnævring i kørebanen.

For at lette trafikken og undgå kaos anbefaler vi, at gennemkørende bilister kører af Tåstrupvej eller Solrød Strandvej. Vi anbefaler også, at man vælger et alternativt afsætningssted, hvis man skal sætte skolebørn af.

For cyklister:

Arbejdet foregår i etaper, og når det når til Tværstien, vil det være nødvendigt at grave den østlige cykelsti op. Derefter vil der kun være cykelsti i den vestlige side af vejen – tættest på skolen.

Det betyder, at skolebørn og cyklister, der kommer nordfra, godt kan cykle på Tværvej, når de f.eks. skal i skole, men ikke når de skal hjem. I stedet bør cyklister benytte sig af stisystemerne.

Har du spørgsmål til arbejdet, skal du kontakte KLAR Forsyning på 56 65 22 22.

Du kan også læse mere på www.klarforsyning.dk

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.