Regionsrådet har besluttet fordelingen af udvalgsposter for valgperiodens ti udvalg.

Regionsrådsmedlemmerne i Region Sjælland blev torsdag den 18. januar enige om fordelingen af 82 udvalgsposter til i alt 10 udvalg. John Wennerwald fik plads i to nye udvalg; ”Afbureaukratisering og modernisering” og ”Arbejdsmiljø og rekruttering”.

”Jeg er meget glad for pladserne i de to nye udvalg, som jeg forventer, vil skabe en forandring for medarbejderne i Region Sjælland. Medarbejderne er vores største aktiv og vi skal sikre, at de har de bedste arbejdsbetingelser. Når vi har et godt arbejdsmiljø, har vi også bedre muligheder for at fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye” udtaler John Wennerwald.

De to nye udvalg er nedsat for at skabe et ekstra politisk fokus på områder, som er vigtige for kvaliteten af sundhedstilbuddene.

”Ved at modernisere vores arbejdsrutiner, kan vi skabe et bedre arbejdsmiljø, som betyder tiltrækning og fastholdelse af gode medarbejdere. Udvalgene skal behandle mange emner og det bliver utroligt spændende at arbejde med emnerne. Forhåbentligt kommer medarbejderne og patienterne til at se og føle en ændring til det bedre” afslutter John Wennerwald.

Kilde: John Wennerwald

Deltag i debatten
Del.