Hver dag dør omkring 10 mennesker, fordi de fået forkert medicin  – og hver dag bliver omkring 300 indlagt, fordi de har fået forkert medicin. Tallene er ikke hentet i et fjernt u-land, de er danske. Det må ændres – og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer.

Tænk hvis det var i trafikken. Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort – 183 døde i 2017 – rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel og reaktionerne er få og små.

Der er brug for en indsats. I det nye nummer af vores blad ”Seniorbladet” er der flere konkrete forslag til, hvad man kan gøre. Arne Rolighed – vores tidligere sundhedsminister – taler for, at ældre, der får mere end tre slags medicin dagligt, skal tilbydes hjælp til en gennemgang af medicinen. En praktiserende læge fortæller om, hvordan man i hans lægehus er meget nøjeregnende med at se de patienter, der får recepter, og hvordan opsøgende hjemmebesøg efter hans mening er et genialt redskab til at få styr på medicin. Og så kan Aalborg Kommune levere det tredje gode værktøj.
Kommunen bad designere fra Designskolen Kolding komme på to plejehjem og hjælpe med at nedbringe fejl ved medicinering, og det lykkedes: Antallet af fejl i kategorien ”Medicin ikke givet” på de to plejehjem ligger nu på det halve af kommunens resterende plejehjem.
I Danske Seniorer glæder vi os over, at politikere og embedsfolk lokalt tænker ud af boksen for at løse det store samfundsproblem, forkert medicinering er. Nu håber vi bare, at den viden, der er samlet ind, breder sig. At landspolitikerne finder økonomi til at hjælpe ældre bedre med at gennemgå deres medicin – måske åbner for flere opsøgende hjemmebesøg hos ældre med stort medicinforbrug – og at lokalpolitikerne vil slippe medarbejdernes kreativitet løs, som de har gjort i Aalborg Kommune.

Sonja Poulsen
Fmd Danske Seniorer
Kreds Østsjælland

Deltag i debatten
Del.