Sommeren banker på, og det betyder, at hundeejere fra 1. april til 30. september skal holde hunden snor på stranden.

Ikke alle borgere er lige begejstrede for løse hunde, og mange borgere i Solrød Kommune oplever, at vores firbenede venner løber frit omkring på stranden hele året.

Men faktisk må hunde ikke løbe frit omkring på stranden i sommerhalvåret, som vi netop er gået ind i, og som strækker sig frem til 30. september. Det fremgår af Naturbeskyttelsesloven.

Der er dog forskellige regler alt efter, hvilket område af stranden man lufter hunden i.

Hunden skal være i snor hele året ved Trylleskoven og på de fredede landarealer ved Staunings Ø – mellem Fuglesangsvej i nord og Skensved Å i syd.

I det mellemliggende område mellem Trylleskoven og Fuglesagnsvej skal hundene være i snor i sommerhalvåret. Her er det samtidig vigtigt, at man viser hensyn til badegæster.

Man skal også være opmærksom på, at man slet ikke må have sin hund med på Staunings Ø og Ølsemagle Revle fra 1. april til 31. august. Det skyldes, at der skal tages særlige hensyn til fuglenes yngletid og dyrelivet.

God oplevelse i naturen

Overordnet set skal hunde være i snor i skoven, på udyrkede arealer, i byer og i områder med bymæssig bebyggelse. Uden for byskiltet må hunde være uden snor, men de må ikke løbe løs på anden mands grund.

Selvom hunde er i snor, kan de virke skræmmende på andre mennesker. Vis derfor altid hensyn, så alle får en god oplevelse i naturen.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.