Mange unge slås med lavt selvværd, koncentrationsproblemer og manglende nattesøvn, men blot en times ugentlig træning kan forbedre unges trivsel markant. Nordea-fonden støtter et landsdækkende projekt som nu rulles ud på 18 skoler landet over.

Aktuelt afprøver gymnasielærerne på egen krop den såkaldte hjernefitness. I dag skal samtlige lærere på Tønder Gymnasium i gang.

Hver anden danske skoleelev føler sig presset i hverdagen. Det kan være på grund krav om faglige præstationer, belastet af sociale relationer, manglende søvn, studiejob og mange andre ting, som fylder på en uhensigtsmæssig måde i dagligdagen.

Men det kan en times ugentlig hjernetræning ændre på.

Nu bliver Funktionel Hjernetræning en del af skoleskemaet på ungdomsuddannelser landet over. I første omgang på forsøgsniveau. 18 skoler deltager i de kommende 3 år i projekt Ung Hjerne, der omfatter både elever og et antal lærere, der uddannes som instruktører.

Nordea-fonden har med en støtte på knap 10 mio. kr. gjort projektet muligt.

”Træningen er en sjov og social måde at styrke de unges robusthed og trivsel på. De unge er samfundets råstof. Derfor er vi stolte over at støtte spredning af hjernegymnastik over hele landet,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Blot én times ugentlig, Funktionel Hjernetræning kan afhjælpe presset og ruste hjernen til en hektisk hverdag. Hjernetræning åbner for nye måder at handle på. At tænke på. At opfatte på. Den daglige trivsel øges, ligesom den mentale styrke og nattesøvnen bliver bedre.

Balance, koordination og hovedbrud

Træningsformen, der anvendes i Ung Hjerne, kaldes Funktionel Hjernetræning, og den indeholder træning af koordination og balance, logiske udfordringer, samt synet og de øvrige sanser.

Træningen inkluderer elementer af boldspil, gymnastik, hovedbrud, regelspil, samarbejde og teambuilding, hvor øvelserne laves individuelt, i par, i mindre og større grupper. At have det sjovt og forholde sig til hinanden er vigtige grundelementer i træningen.

Det er Tietgen Handelsgymnasium i Odense, der står bag Ung Hjerne-projektet sammen med ungdomsuddannelser fra hele landet. Danmarks Evalueringsinstitut og en forsker fra Syddansk Universitet følger projektet nøje, så vi kan måle resultaterne og evaluere på forløbet. Træningen er tilrettelagt af Plus Performance.

Projekt Ung Hjerne lancerer nu sin hjemmeside www.unghjerne.dk og infofilm samme sted og i den kommende tid afholdes der store workshops på Nyborg Gymnasium, Oure Kostgymnasium, Tønder Gymnasium og Næstved Gymnasium.

De deltagende skoler er:

Slotshaven Gymnasium – Køge Gymnasium – EUD/EUX Business – Skive Handelsskole – Nørresundby Gymnasium – Midtsjællands Gymnasium – Tønder Gymnasium – Vestjysk Gymnasium Tarm – Nyborg Gymnasium – Teknisk Skole Skjern – Skive Tekniske Skole – Aalborg Handelsskole – Learnmark Horsens – Vejen Gymnasium – Rødkilde Gymnasium -Teknisk Skole Silkeborg – Espergærde Gymnasium – Oure Kostgymnasium – Tietgen Handelsgymnasium

 

 

Deltag i debatten
Del.