Nu har byrådet i Solrød Kommune godkendt den plan, der skal beskytte borgerne mod fremtidige hændelser med stormflod.

Byrådet i Solrød Kommune har nu nikket ja til det kystsikringsprojekt, som efter tidsplanen skal sendes i udbud senere i år.

“Vi lever i en verden, hvor ekstreme vejrsituationer som stormflod ikke længere er tænkte fremtidsscenarier – det skal vi blot tænke tilbage på 4. januar 2017 for at erindre. Selvom der måske hverken kommer en ny stormflod i år eller de næste år, så er det nødvendigt at sikre vores kyster for vores borgeres skyld. Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og det er vi nødt til ansvarsbevidst at tage stilling til – vi tør faktisk ikke at lade være. Derfor har vi i byrådet lagt op til en god løsning, som nænsomt tager hensyn til vores smukke strandområde og naturen og samtidig sikrer vores borgeres hjem mod vandmasserne,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Kystsikringsprojektet er delt op i tre delområder, og byrådet har vedtaget at bruge en mio. kr. til den nødvendige projektforberedelse af to af områderne. Forberedelsen til beskyttelsen af område 3, som ligger i et såkaldt Natura 2000 område, der er et særligt følsomt område, bliver ikke startet op i 2019, da byrådet på grund af områdets følsomhed har besluttet at ansøge RealDania om støtte til projektet.

Projektet hviler på borgerinput

De konkrete initiativer, der skal sikre Solrød mod oversvømmelser i Køge Bugt, er blevet til på baggrund af input fra en udviklingsgruppe, som byrådet nedsatte i 2015 bestående af repræsentanter fra de fire grundejerforeninger langs stranden, Danmarks Naturfredningsforening og Solrød Kommune.

“På byrådets vegne vil jeg gerne takke de borgere og andre repræsentanter, der har været en del af udviklingsgruppen, som til juni har sidste møde. De har gjort et flot og vigtigt stykke arbejde til glæde for os alle sammen,” siger Niels Hörup.

Planen er, at der ved Staunings Ø-området i den sydlige del af Solrød bliver etableret et såkaldt landdige på indersiden af lagunen ved siden af den eksisterende sti. Det er dette område, som kaldes for område 3, der ligger i et særligt følsomt naturområde, som kræver ekstra hensyn.

På kyststrækningen mellem Staunings Ø og Trylleskoven bliver klitterne styrket. Det sker ved at fylde sand i de dybe dele af klitterne, så det laveste punkt er to meter over havets overflade. På den måde sikrer man, at vandet ikke kan løbe igennem fordybningerne. Dette område kaldes i kystsikringsprojektet for område 2.

Den tredje og sidste løsning går på at etablere en såkaldt højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen og højvandslukker ved Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å. Det betyder, at man ved risiko for oversvømmelse kan lukke vandløbene, så man holder vandet fra havet ude af vandløbene. Dette område kaldes i kystsikringsprojektet for område 4.

I nogle områder vil forandringen af området næsten ikke være synlig, mens der fx i forbindelse med landdiget vil ske en større forandring, fordi der på en strækning vil ske en forhøjning af terrænet på et sted mellem 50 cm og en meter.

“Det koster naturligvis at sætte sådan en plan i værk for at beskytte strandområdets beboere, men omkostningerne ved at lade være kan nemt ende med at blive meget større – både økonomisk og menneskeligt,” siger borgmester Niels Hörup.

Som grundejer har man pligt til at sikre sin egen ejendom, og grundejerne i kystområdet skal også selv være med til at betale for kystsikringen.

Endnu kender Solrød Kommune ikke det præcise beløb for omkostningerne, men et meget forsigtigt skøn er, at de berørte husstande kommer til at betale ca. 5 kr. per m2 grund. Det vil sige, at en grundejer med en grund på 1.000 m2 skal biddrage med ca. 5.000 kr.

Planen for kystsikring kommer naturligvis i høring i 8 uger, og Solrød Kommune inviterer også til et borgermøde.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.