For snart 40 år siden blev det besluttet, at reservere et areal med en såkaldt transportkorridor, som går gennem Solrød Kommune.

Det har betydet, at det ikke i perioden har været muligt at udvikle dette område. Samtidig har det været vanskeligt for de berørte grundejere, at udvide eller sælge deres ejendomme.

Nu har transportminister Ole Birk Olesen foreslået, at der laves forundersøgelser for at realisere ring 5.

Solrød Kommune er i forvejen gennemskåret af S-toget, Danmarks mest trafikerede motorvej samt den nye jernbane.

Derfor synes Havdruplisten, at det er en dårlig ide med en ny ring 5, som det fremgår af kortmaterialet.

Skulle Ring 5 blive en realitet ville det betyde, at den nye motorvej skar igennem mellem Solrød Landsby og Gl. Havdrup, tæt forbi Jersie, Kr. Skensved og Naurbjerg.

Dette ville give yderligere gener som støj og forringet luftkvalitet for de berørte borgere.

Vi opfordrer til og vil arbejde for, at den fremlagte plan skrottes og restrektionerne ved transportkorridoren ophæves.

Det vil give mulighed for en yderligere udvikling af Solrød Kommune og dermed også være til glæde for de berørte grundejere i området.

Henning Christiansen – Byrådsmedlem Havdruplisten

Deltag i debatten
Del.