En bred aftale om næste års budget blev indgået søndag d. 24 oktober af et stort flertal i byrådet.

Aftalen er et godt budget som fastholder det nuværende serviceniveau og holder skatten i ro.

Aftalen indeholder både forbedringer og en række nye tiltag, som er med til at fremtidssikre og udvikle Solrød.

Solrød Kommune er i vækst, og flere flytter til kommunen.

Det er naturligvis glædeligt, men det udfordrer også økonomien.

Samtidig betyder demografien, at der bliver flere ældre og børn.

Dette er der taget højde for i aftalen, hvor vi bl.a. bygger nyt plejecenter og flere institutioner, også i Havdrup

Specielt glæder det Havdruplisten, at der er afsat penge til renovering og udbygning af Havdrup Skole, og Havdrup Center renoveres og udbygges.

I budget aftalen tænkes der også længere frem.

  • Hvordan kan vi sikre god trafikafvikling i forbindelse med åbning af den nye omfartsvej i Havdrup og hvordan sikrer  vi skolevejen fra Havdrup Vest
  • Hvordan kan vi få etableret en kunstgræsbane ved Havdrup Idrætscenter.

Der investeres i fremtiden, så vi kan forblive en selvstændig kommune med orden i økonomien.

Havdruplisten har påtaget sig dette medansvar!

Spidskandidat og Byrådsmedlem
Henning Christiansen

Deltag i debatten
Del.