T-krydset ved Havdrup Alle og Skovvejen ændrer udseende, så trafikken kommer til at flyde bedre, farten dæmpes, og sikkerheden højnes.

I vinteren 2018 blev Havdrups innovative, nye byrum indviet, og projektet medførte også, at der blev ændret på trafikforholdene i hjertet af Havdrup, så det nu er mere sikkert at færdes i byrummet. Det skete bl.a. ved, at Havdrup Allé blev forlænget og åbnet for trafik i begge ender, og det har gjort, at flere bilister nu benytter sig af den vej. Der er derfor brug for at ændre lidt på trafikforholdene, så både trafikflowet og trafiksikkerheden nær centrum af Havdrup bliver endnu bedre.

Byrådet i Solrød Kommune har derfor på april måneds byrådsmøde besluttet at frigive 2,4 mio. kr. til både at ændre på T-krydset mellem Havdrup Allé og Skovvejen og til at færdiggøre asfaltarbejdet på Havdrup Allé inklusiv cykelstien.

Trafikforbedringen i hjertet af Havdrup var en del af byrådets budgetaftale 2018-2021, og det glæder borgmester Niels Hörup, at aftalen nu får ben at gå på.

“Havdrup bymidte har i stærkt samspil med byens borgere og med fokus på den særlige Havdrup-ånd ændret karakter og rummer nu nogle helt nye muligheder for borgerne. Ved at forbedre trafikflowet og trafiksikkerheden omkring Havdrup Allé og Skovvejen mødes enderne i vores arbejde med at bringe bymidten til live,” siger Niels Hörup.

Ændringen af T-krydset betyder, at Skovvejen brydes op, så vejen ikke længere udgør en lige strækning, og vigepligten ændres, så det fremover vil være bilisterne på Skovvejen, der skal holde tilbage for bilisterne på Havdrup Allé, fordi det er herfra, der kommer flest bilister. Det har også den effekt, at farten blandt bilisterne på Skovvejen automatisk bliver dæmpet, fordi bilisterne nu ikke længere kan køre ud ad et lige stræk.

Samtidig bliver en bid af fortovet langs med Skovejen op til Havdrup Allé fjernet på begge sider af vejen, så fodgængere ikke ledes mod T-krydset, der ikke er egnet til at krydse til fods, og det skaber samtidig bedre plads til lastbiler, som skal svinge

Både arbejdet med at ændre på T-krydset og at færdiggøre asfaltarbejdet på Havdrup Allé starter efter planen op i sensommeren 2019.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.