Årets søgetal til de gymnasiale uddannelser og EUX er igen i den høje ende. Knap 9.000 har søgt ind på uddannelserne. Det er pæne tal, men vi skal stadig arbejde hårdt for at sikre flere unge tager en ungdomsuddannelse lyder det fra udvalgsformanden.

8.968 nye studerende er klar til Region Sjællands gymnasiale uddannelser og EUX i 2017/2018. Det er en smule færre ansøgere end sidste år, men meget tæt på de seneste års gennemsnit, forklarer formand for udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Region Sjælland, Jan Hendeliowitz:

– Der er altid små udsving, men det er flot at vi holder et højt og stabilt niveau. Det er positivt at godt 9.000 unge er klar til at fortsætte deres uddannelse på en gymnasial uddannelse.

Succes for erhvervsrettede uddannelser

De erhvervsrettede EUX-uddannelserne holder et stabilt niveau i ansøgere, og det glæder formanden:

– De erhvervsrettede uddannelser mangler elever, og erhvervslivet mangler dem bagefter. Så det er derfor meget positivt at se, at der fortsat er stor interesse for EUX-uddannelserne, hvor man kombinerer en faglig uddannelse med gymnasiale fag, siger Jan Hendeliowitz.

Men trods de positive tal og tendenser, så skal der stadig arbejdes hårdt for de unge og uddannelserne i Region Sjælland:

– Vores seneste uddannelsesanalyse viste tydeligt, at vi skal fortsætte med initiativer for at få unge i uddannelse. Vi har stadig for mange uden uddannelse og for mange på overførselsindkomster. Så vi skal arbejde intenst videre, så vi kan øge antallet af ansøgere, og gerne allerede fra næste år, siger Jan Hendeliowitz, formand for udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Region Sjælland.

FAKTA Det betyder forkortelserne

  • STX – studentereksamen (det almene gymnasium)
  • HF – højere forberedelseseksamen
  • HHX – højere handelseksamen (handelsgymnasium)
  • HTX – højere teknisk eksamen (teknisk gymnasium)
  • EUX – studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse
Deltag i debatten
Del.